Gå till innehåll

Hedgården

Äldreomsorgen på Hedgården omfattar verksamhet i form av särskilt boende
Hedgården har lägenheter/boenderum
Gruppboende: Apelkvisten och Björkmannen.
Servicehus: Björken och Cedern.

Fakta:

Lägenheternas storlek i kvadratmeter: 28- 73 m2
Gemensamhetsutrymme: Ja
Handikappvänligt: Ja
Eget kök/pentry: Ja
Eget badrum/toalett: Ja
Tv/telefonuttag i lägenheterna: Ja
Egen tv-licens: Ingår
Kabel TV: Avgift fn. 50 kr/månad
Trygghetslarm: Efter individuell bedömning
Linne: Ingår
Förråd: Nej
Balkong/altan: Vissa lägenheter på servicehuset har egen balkong samt balkong finns vid serveringsköken.
Gemensam inglasad balkong finns på gruppboenderna.
Tillgång till uteplats med grillmöjligheter.
Höj- och sänkbar säng: Ja, på gruppboendet samt efter individuell bedömning på servicehuset.
Hemförsäkring/ Allriskförsäkring: ingår inte.

Boendemiljö

Hedgårdens äldreboende ligger i ett naturskönt område med närhet till naturen på övre heden i Gällivare.

Utemiljö
I Hedgårdens trädgård planterar vi blommor och växter tillsammans med våra enskilda/boende. När vädret tillåter så brukar vi också äta lunch och eftermiddagsfika i trädgården, ibland även grilla.

Kost och måltider

På varje gruppboende och servicehus finns gemensam matsal där alla måltiderna serveras i en trivsam miljö.

Hälso- och sjukvård

Alla enskilda har tillgång till läkare, som gör besök på enheterna en gång/vecka samt vid behov.
Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.
Sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå på vardagar.

Aktiviteter

Kontinuerligt återkommande aktiviteter på gruppboendena är bland annat sittgymnastik, utevistelser, promenader, bakning tillsammans med den enskilde/boende, social samvaro i form av att läsa tillsammans, spela spel, sjunga och spela bingo m m. Palt- och surströmmingsfester.

Husaktiviteter
Varje vecka:
Aktiviteter planeras och genomförs varje vecka.

En gång i månaden:
Gudstjänst. PRO/Träskfolket sjunger.

Årligt återkommande aktiviteter:
Högtidsfirande.
Luciatåg av och med de enskilda/boende.

Service

Fotvård och frisör finns att tillgå. I byggnaden finns en gemensam tvättstuga för dem som önskar tvätta sina kläder själv.

Samverkan med enskilda/anhöriga

Kontinuerliga träffar med enskild/anhörig samt vid uppföljningar av individuella genomförandeplaner.
För varje enskild utses en stödperson.

Mål och kvalitetsarbete

På Hedgården arbetar vi aktivt för att uppnå de mål som finns uppsatta i verksamhetsplanen. Vi försöker utforma vår verksamhet utifrån våra enskildas individuella behov och arbetar utifrån genomförandeplaner.

Vårt arbete för att nå socialnämndens kvalitetsmål

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning av verksamheten med bland annat en enskild/anhörig enkät samt möjlighet att lämna in synpunkter kring vår verksamhet via särskild blankett som finns på enheterna. Denna blankett följs upp av socialnämnden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-15
Publicerad:
2023-03-30