Kommunbladet

Kommunbladet är en tidskrift som innehåller kommunal information, redaktionell text och bilder som gestaltar kommunala verksamheter, aktiviteter och arrangemang i Gällivare kommun. Den produceras av kommunens kommunikationsavdelning och distribueras till samtliga hushåll i kommunen två gånger per år.

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015

     

Kommunbladet Nr. 1 - 2015
Nr. 1

Gällivare kommunblad nr. 2 2015
Nr. 2
 Gällivare kommunblad nr. 3 2015
Nr. 3
 Gällivare kommunblad nr. 3 2015
Nr. 4

2014

     
Kommunbladet nr 1 2014
Nr. 1
Gällivare kommunblad nr. 2 2014
Nr. 2

Nr. 3
Kommunbladet nr 4 2014
Nr. 4

2013

     
Kommunbladet nr. 1 - 2013 (.pdf)
Kommunbladet nr. 1

Kommunbladet nr. 2
Kommunbladet nr. 3 2013
Kommunbladet nr. 3

Kommunbladet nr. 4

2012

     

Kommunbladet nr. 1

Kommunbladet nr. 2
 Gällivare kommunblad nr.3 2012
Kommunbladet nr. 3
 Kommunbladet nr. 4 2012
Kommunbladet nr. 4

2011

     

Kommunbladet nr 1 2011
Kommunbladet nr. 1

Kommunbladet nr.9
Kommunbladet nr. 2

Kommunbladet nr.10
Kommunbladet nr. 3
Kommunbladet nr. 4 2011
Kommunbladet nr. 4

2010

     

Kommunbladet nr 1 2010 som pdf
Kommunbladet nr. 1

Kommunbladet nr 2 2010
Kommunbladet nr. 2

Kommunbladet nr 3 2010
Kommunbladet nr. 3

Kommunbladet nr 4 2010
Kommunbladet nr. 4

2009

     

Kommunbladet nr 1 2009
Kommunbladet nr.1

Kommunbladet nr 2 2009
Kommunbladet nr.2

Kommunbladet nr 3 2009
Kommunbladet nr.3