Gå till innehåll

Minoritetsspråk

Gällivare kommun - förvaltningskommun för finska, meänkieli och samiska.

Sveriges fem nationella minoriteter är förutom sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer också romer och judar. Från 1 januari 2010 har dessa minoriteter stärkta rättigheter och möjligheter utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Det innebär rätt att använda sitt minoritetsspråk hos kommuner, myndigheter och domstolar. Sveriges minoritetspolitik handlar om att ge skydd för de nationella minoriteternas kultur och kulturarv samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Överföringen av språk och kultur mellan generationer är en förutsättning för detta. Som förvaltningsmyndighet ska nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteter i sådana frågor. Läs gärna också mer i lagen. Gällivare kommun har etablerat en samrådsgrupp för Minoritetsspråk med representanter från språkgrupperna finska, meänkieli och samiska förutom kommunala representanter. Detta råd är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Det är ett information-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för minoritetsspråksgrupperna och kommunens styrelse och nämnder.

Informationsmaterial på minoritetsspråk från våra myndigheter kan beställas från www.minoritet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-17
Publicerad:
2023-03-16