dunderNET logotyp

Teknikskifte

Just nu sker stora förändringar av kommuikationsnäten för internet, telefoni och TV runtom i Sverige.

Här har Gällivare kommun samlat information om andra aktörers avvecklingar och teknikskiften, som berör kommunens medborgare och företagare.

Vilket ansvar har Gällivare kommun?

Gällivare kommun har ingen skyldighet att tillhandahålla telefoni eller internet till kommunmedborgare. Utbyggnaden av det kommunala stadsnätet är ett frivilligt åtagande. Utbyggnaden baseras på en ekonomisk model som innebär att verksamheten ska vara självförsörjande.

Ansvarig tillsynsmyndighet för kommunikation är Post- och Telestyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Har Gällivare kommun gjort något för att stoppa avvecklingarna?

Gällivare kommun har aktivt jobbat för att försöka förmå övriga ledningsägare att avvakta avvecklingar, i områden som ej omfattas av utbyggnaden av dunderNET eller inte ännu byggts ut och där alternativ saknas.

Fiberenheten har även sammanställt information och vägledning för att hjälpa medborgare som riskerar att drabbas av pågående avvecklingar i Telias och Teracoms nät.

Täckningskollen

Mobiltäckning hos dig

Gällivare kommun genomför återkommande mätningar av mobiltäckningen. Resultaten redovisas i Täckningskollens webbkarta.

Sidfot