dunderNET logotyp

Korskoppling i mediaskåp

Så kopplar du in din router och övrig utrustning, i bostäder med fiberkonvertern placerad i ett mediaskåp.

I nyare lägenheter och villor är det vanligt att fiberkonvertern är placerad i ett s.k. mediaskåp tillsammans med en kopplingspanel. Portarna i kopplingspanelen är i sin tur anslutna till nätverksuttag placerade runtom i bostaden.

Konverter placerad i ett mediaskåp med en korskopplingspanel.

Exempel på hur det kan se ut i ett mediaskåp. Här sitter en fiberkonverter (t.v.) och ett fiberuttag (t.h.) monterade. Nätverkskablar har kopplats från konvertern till en av portarna i kopplingspanelen (1A). Porten leder vidare till ett vägguttag i bostaden där routerns (ej i bild) WAN-port är ansluten. En kabel är även ansluten mellan två av portarna i kopplingspanelen (1B och 5B) för att koppla samman en av routerns LAN-portar med ett vägguttag i ett annat rum.

Några alternativ

Nedan följer tre olika sätt att ansluta sin utrustning i bostäder med fiberkonvertern placerad i ett mediaskåp.

 

För- och nackdelar

Fördelen med detta alternativ är att det är relativt enkelt och inte påverkar WiFi-signalerna mellan router och övrig utrustning.

Nackdelen är att det är få saker som kan anslutas från ett annat vägguttag än den där routern står placerad.

Så kopplar du

Här har routern placerats i rum med vägguttagen märkta 1A och 1B.

En nätverkskabel ansluts från en av nätverksportarna på fiberkonvertern till port 1A eller 1B. En nätverkskabel ansluts från vägguttaget med motsvarande nummer vidare till routern.

Övrig utrustning ansluts antingen med nätverkskabel till routerns LAN-portar eller routerns trådlösa nätverk.

Kopplingsschema korskoppling med router utanför mediaskåp.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

För- och nackdelar

Fördelen med detta alternativ är att det går att koppla samman fler vägguttag med routern.

Nackdelarna är att WiFi-signalerna mellan router och övrig utrustning försämras.

Det finns även risk för att elektroniken i routern och fiberkonvertern håller sämre om skåpet inte har god ventilation som kan vädra ut den extra värmen från routern.

Beroende på storlek på mediaskåpet och all utrustning kan detta även vara svårt att få plats med routern i mediaskåpet.

Så kopplar du

Här har routern placerats i mediaskåpet tillsammans med fiberkonvertern.

En nätverkskabel ansluts från en av nätverksportarna på fiberkonvertern till routerns WAN-port.

Övrig utrustning ansluts antingen med nätverkskabel till något av vägguttagen i bostaden eller till routerns trådlösa nätverk.

Nätverkskablar kopplas från routerns LAN-portar till portar i kopplingspanelen motsvarande de vägguttag som ska användas.

Kopplingsschema korskoppling med router inne i mediaskåp.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

För- och nackdelar

Fördelen med detta alternativ är att det går att koppla samman fler vägguttag med routern. Samtidigt påverkas inte WiFi-signalerna mellan router och övrig utrustning.

Nackdelen är att det kräver inköp av ytterligare utrustning.

Det finns även risk för att elektroniken i routern och fiberkonvertern håller sämre om skåpet inte har god ventilation som kan vädra ut den extra värmen från switchen.

Beroende på storlek på mediaskåpet och all utrustning kan detta även vara svårt att få plats med switchen i mediaskåpet. En switch är dock vanligtvis mindre än en router.

Så kopplar du

Här har kunden placerat en switch i mediaskåpet tillsammans med fiberkonvertern. Routern har kunden placerats i rum med vägguttagen märkta 1A och 1B.

En nätverkskabel ansluts från en av nätverksportarna på fiberkonvertern till port 1A eller 1B. En nätverkskabel ansluts från vägguttaget med motsvarande nummer vidare till routern.

Övrig utrustning ansluts antingen med nätverkskabel till routerns LAN-portar eller routerns trådlösa nätverk.

För att ansluta utrustning via nätverksuttag i andra rum kopplas även nätverkskablar mellan kopplingspanelen och switchen, för att knyta samman routern med uttagen i övriga rum.

Kopplingsschema korskoppling med en switch inne i mediaskåpet.

Kopplingsschema. Gröna heldragna pilar representerar nätverkskablar och streckade representerar trådlös anslutning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-02
Publicerad:
2023-03-15

Sidfot