dunderNET logotyp

Markupplåtelse

För att fibernät ska kunna anläggas på en fastighet, som inte ägs av Gällivare kommun, måste ett markupplåtelseavtal tecknas med fastighetsägarna.

Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätten att anlägga, bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningar samt utrustning inne på den fastighet. Avtalet medför inga avgifter för fastighetsägaren. Fullständiga villkor hittar ni i avtalet.

Har nuvarande ägare inte skrivit in lagfarten efter överlåtelsen, måste kompletterande dokumentation medsändas som styrker att de som signerat är de nya ägarna på fastigheten.

Exempel på kompletterande dokumentation:

  • Gåvobrev
  • Köpekontrakt

Digitala avtal

Markupplåtelseavtal tecknas lättast med BankID via Gällivare kommuns e-tjänster hos Norrbottens e-nämnd.

När avtalet tecknas anges även vilka övriga ägare som finns till fastigheten (deras e-postadress eller mobilnummer anges). En länk till avtalet skickas därefter automatiskt från Gällivare kommuns e-nämnd, via e-post eller sms, till övriga ägare för signering.

Den digitala signeringen fungerar enbart för att fysiska personer att ingå avtal i eget namn. Det är ej möjligt för ett ombud att digitalt ingå avtal för ett företags och andra juridiska personers räkning.

Upp till sju fastighetsägare och tomträttsinnehavare kan ingå i samma avtal vid digital signering. Utöver det kan även en arrendator eller nyttjanderättsinnehavare underteckna samma avtal.

Är det fler än sju fastighetsägare kan flera avtal undertecknas.

Antal delägare

Antal avtal

1-7 st

1 st

8-14 st

2 st

15-21 st

3 st

Fysiska avtal

Här kan du hitta information om att teckna avtal för markupplåtelse på pappersblankett.

Kom ihåg att häfta samman alla sidor, på avtalet efter utskrift.

Använd gärna funktionen fyll i & signera i PDF-läsaren för att fylla i bl.a. namnförtydligande och fastighetsbeteckning, innan utskrift.

Om fastighetsbeteckningen angets felaktigt kan avtalet makuleras och ni kan behöva teckna avtalet på nytt.

Min karta

Via Lantmäteriets kartverktyg Min karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ni kostnadsfritt kolla upp fastighetsbeteckningen på er fastighet.

Flytta kartbilden till ert hus eller sök på er adress. Klicka därefter på er fastighet i kartan. En kartmarkör dyker upp och ett informationsfält visar fastighetsbeteckningen för markerad plats.

Format på fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningen anges i rätt format. Vanligtvis en av två nedanstående varianter (se gulmarkerad text på bilderna):

Min karta ortsnamn

Ortsnamn följt av två nummer skiljt av ett kolon. Exempelvis: Gällivare 76:1

Min karta kvartersnamn

Kvartersnamn följt av ett nummer. Exempelvis: Tingshuset 1

Avtalet ska undertecknas i två exemplar.

Ett ledningsägarens exemplar och ett fastighetsägarens exemplar.

Bägge skickas efter signering in till Gällivare kommun för godkännande. Om allt är korrekt angivet och alla uppgifter om ägare stämmer godkänner Gällivare kommun avtalet.

Fastighetsägarens exemplar återsänds till en av fastighetsägarna efter godkännande.

Samtliga lagfarna ägare ska signera avtalet för att det ska vara godkänt.

Även berörd arrendator undertecknar avtalet.

Fler än 12 delägare

Om ni är fler än 12 ägare på en fastighet skriver de första 12 på ett avtal och återstående på nästa avtal.

Antal delägare

Antal avtal (2 exemplar per avtal)

1-12 st

1 st

13-24 st

2 st

25-36 st

3 st


Skicka gärna samtliga undertecknade avtal i en gemensam försändelse. Bifoga även adressuppgifter till den av delägarna som ska ha tillbaka fastighetsägarnas exemplar, efter fiberenhetens handläggning av avtalen.

Teckna avtal

Klicka nedan för att komma vidare till e-tjänsten eller för att skriva ut avtalsblanketter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-21
Publicerad:
2023-01-25

Sidfot