dunderNET logotyp

Driftstörning Repisvaara Mitt

En fiberledning har skadats vid ett pågående markarbete.

En del kunder på Repisvaara Mitt kan beröras av avbrott på sina förbindelser via dunderNET.

Tid

Datum
Tid

Anslutningar på följande gator berörs:

  • Fjällbrantsgatan

Följ de senaste åtgärderna i ärendet.

Datum & tid

Händelse

2024-02-13

Enstaka anslutningar på Fjällbrantsgatan berörs. Ytterligare några få anslutningar kan påverkas av störningar i samband med åtgärd av skadan.

2024-02-05, 13:51

Sannolikt endast ett fåtal kunder som berörs. Exakt omfattning är inte känd i nuläget

Även om en störning eller ett avbrott är åtgärdat kan följdproblem uppstå för enstaka kunder.

Kunder som fortsatt upplever störningar kan behöva starta om fiberkonverter, router och övrig utrustning.

Kvarstår felet efter omstart görs felanmälan till respektive tjänsteleverantör.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-22
Publicerad:
2024-02-05

Sidfot