Pågående detaljplaner

Samråd, detaljplan för Bäckenområdet, kvarteret Snickaren, Målaren, Ritaren, Fjällgåsen, Fjällripan m.fl.

 

Samråd, detaljplan för del av Malmberget 8:17,Vitåfors

 

 Antagande, detaljplan för centrala Malmberget etapp 2, kvarteren Alprosen, Brunanden m.fl.

Granskning, detaljplan för Bryggeribacken etapp 2, del av Gällivare 5:14 och del av Gällivare 3:22 

 

Länk till detaljplaner som varit ute på samråd/granskning

Skip Navigation Links.