Gå till innehåll

VA-verksamheten

VA -enheten producerar 2,3 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Dricksvattnet är ett naturligt grundvatten som pumpas upp ur kommunens fina berg och grundvattenförekomster som därefter renas till dricksvattenkvalité.

VA-enheten renar även 2,4 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år innan det släpps ut i våra vattendrag.

I Gällivare kommunen finns: 19 vattenverk, 9 tryckstegringstationer, 33 avloppspumpstationer, 17 avloppsverk och 76 mil ledningsnät som drivs och underhålls.

Vi som dagligen använder VA-enhetens tjänster är cirka 2 000 personer på landsbygden och 16 000 i tätorten samt besökare.

Det är 18 personer som arbetar för att VA-systemet och ekonomin kring detta ska fungera.

VA-verksamheten omsätter 51 miljoner kr

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-19
Publicerad:
2023-06-02