Gå till innehåll

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Anslutning inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp.

Anslutning inom verksamhetsområde innebär att du bor i ett område med kommunalt VA och att din fastighet kan anslutas direkt till kommunens ledningsnät.

Om du ska bygga nytt inom ett område med kommunalt VA eller om du bor i ett område med kommunalt VA och vill ansluta din fastighet, ska du lämna in en Servisanmälan/Ansökan om anslutning till kommunalt VA.

Om du bor i nära anslutning till ett område som har kommunalt VA kan du ansöka om att få ansluta din fastighet. Vill du ha mer information är du välkommen att höra av dig till enhetschefen för VA.

Anslutning via VA-samfällighet


Anslutning via VA-samfällighet innebär att du bor i ett område där VA-samfälligheten har byggt och bekostat ett internt ledningsnät som i sin tur är anslutet till kommunens ledningsnät. Du kan välja att ansluta din fastighet till samfällighetens interna ledningsnät.

Om du vill ansluta din fastighet.

Hör av dig till VA-samfälligheten i ditt område om du önskar ansluta din fastighet till det interna ledningsnätet för att på så sätt få tillgång till kommunalt VA. VA-samfälligheten ger dig information om kostnader och hur du går tillväga för att ansluta.

Vattenmätare

Vattenmätarna skall enligt lag bytas ut efter nio år och med femtusen abonnenter blir det en hel del byten per år. Ventiler i vattensystemet skall "motioneras" för att fungera den dagen dom behövs.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-06-13