Gå till innehåll

Kommunalt dricksvatten

Om du har kommunalt dricksvatten får du ditt vatten från något av våra vattenverk. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och måste hålla hög kvalitet.

I vattenverken i Gällivare kommun producerar vi dricksvatten enligt Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Vi undersöker vattnet regelbundet och när det når din kran har det genomgått biologiska eller kemiska reningsprocesser i våra vattenverk.

Ledningsnät och servisledningar

Vattnet från vattenverken leds ut i ett ledningsnät. Det är byggt så att vattnet inte ska stå stilla i ledningarna. I ledningsnätet finns också en mängd ventiler och med dem kan vi reglera vattenflödet exempelvis vid läckor.

Från huvudledningarna går så kallade servisledningar fram till kunden. Kommunen ansvarar för servisledningen fram till tomtgränsen, och den del av ledningen som ligger innanför tomtgränsen ansvarar kunden för. På varje servisledning sitter en servisventil. De används för att öppna och stänga vattenflödet.

Läckor

Ibland blir det läckor på ledningarna. Ofta beror det på att tjälen skapar rörelser i marken och ledningarna har gått av. I vårt klimat kan i vissa fall vattnet i ledningarna frysa och bilda en ispropp. Om detta händer vid upprepade tillfällen värmeisolerar vi ledningarna.

Vatten ingår i ett kretslopp

Allt vatten du använder ingår i ett kretslopp och det är viktigt att du tänker på hur du använder vattnet och vad du släpper ut med det. Hur du använder vattnet idag påverkar dess kvalitet i framtiden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-19
Publicerad:
2023-05-22