Gå till innehåll

Kommunalt avlopp

Vi måste rena avloppsvatten innan det släpps ut. Här kan du läsa om varför avloppsvattnet måste renas, hur vi renar det och vad du får spola ner i avloppet.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bland annat kväve, fosfor och bakterier. Det kan även förekomma många föroreningar såsom metaller och miljöfarliga ämnen.

I reningsverken renas avloppsvattnet innan det släpps ut i en så kallad recipient, det vill säga ett vattendrag eller grundvatten. Olika reningstekniker minskar ämnen såsom kväve och fosfor, och vissa föroreningar. Vanligast är att avloppsverk renar avloppsvattnet i tre steg: mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Om avloppsvatten inte renas innan det släpps ut kan det leda till övergödning och låg syrehalt i recipienten. Det finns också risk för att recipienten blir osanitär och förgiftad.

Detta får du spola ner

✔️ urin
✔️ avföring
✔️ toalettpapper

Exempel på vad du inte får spola ner

❌ medicin
❌ tvättlappar
❌ snus och cigaretter
❌ tamponger
❌ hår
❌ matfett
❌ bomullspinnar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-03-19
Publicerad:
2023-03-21