Gå till innehåll

Aktuella byggprojekt

Den pågående samhällsomvandlingen berör cirka 1900 bostäder och ett antal kommunala funktioner i Malmberget som exempelvis sporthall, äldreboenden, ishall och gymnasieskola.

Samtidigt riktas världens blickar mot Gällivare. Företag och krafter kopplade till gruvnäringen investerar mångmiljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Världens största vätgasanläggning byggs i Gällivare för att förädla järnmalm till först fossilfri och på sikt koldioxidfri järnsvamp. Det möjliggör en grön omställning av järn- och stålindustrin. Gällivare tar på sig ledartröjan i den gröna omställningen och hållbarhet har en central roll även i platsutvecklingen i stort.

I dagens Malmberget sker LKABs järnmalmsbrytning strax norr om samhället. Men malmkropparna lutar i sydvästlig riktning och påverkar Malmberget. Det är en mycket stor verksamhet som både har präglat och främjat utvecklingen av kommunen. I takt med att LKAB har expanderat brytningen av de malmkroppar som breder ut sig under tätorten har delar av Malmberget undan för undan rivits eller flyttats. Det är en samhällsomvandling som pågår och som har berört Gällivare kommuns medborgare under snart 40 års tid. Under 2000-talet har takten i omvandlingen ökat avsevärt och allt större områden har blivit påverkade.

Cirka 3200 personer kommer att behöva ett nytt boende och cirka 74 000 kvadratmeter offentliga lokaler behöver ersättas innan 2032. Bostäder och offentliga byggnader ersätts och byggs upp i Gällivare.

Projektavdelningen genomför bygg- och anläggningsprojekt på uppdrag av interna beställare. Det som byggs är till exempel nya bostadsområden och verksamhetslokaler såsom skolor, sportanläggningar med mera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-19
Publicerad:
2022-11-22