Gå till innehåll

Detta ska en ansökan eller anmälan innehålla

För att handläggningen av ditt ärende ska gå snabbt är det viktigt att ansökan eller anmälan innehåller rätt information och är av god kvalitet.

Nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta är ett kartutdrag med nya, planerade, byggnader inritade. Skriv huvudmått på byggnad och minst tre mått från byggnad till fastighetsgräns. Ange förslag på färdig golvhöjd. Rita även in parkeringsplatser, infart från gata och eventuella murar och plank.


Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, exempelvis kök, tvättstuga, sovrum och badrum. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Måttsätt ritningen så att byggnadens bruttoarea går att räkna ut.


Fasadritningar
Fasadritningar visar byggnadens utsida från fyra sidor. Ritningarna ska visa marknivå, materialval och väderstreck.


Sektionsritning
Sektionsritning är en vertikal genomskärning av byggnaden. Ritningen ska innehålla nock- och byggnadshöjd, färdig golvhöjd samt in- och utvändig takvinkel.


Förslag på kontrollansvarig
Kontrollansvarig, förkortat KA, är en person som se till att lagstiftningen följs, bland annat genom att ta fram ett förslag till kontrollplan. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Planritning
Planritning är en horisontell genomskärning av byggnaden. Ritningen ska visa eldstadens placering samt vilka funktioner som rummen i byggnaden har, exempelvis kök eller sovrum.

Fasadritning
En fasadritning visar byggnadens utsida. Ritningen ska visa skorstenens placering på hustaket och hur långt den sticker upp ovanför nock och taktäckning.

Prestandadeklaration för rumsvärmare (kamin)
Tillverkarens redovisning av verkningsgrad och utsläpp av koloxid.

Prestandadeklaration för rökrör (skorsten)
Tillverkarens redovisning att krav för produkten uppfylls. Krävs vid installation av nytt rökrör.

Förslag till kontrollplan
En kontrollplan ska finnas.

Sidinformation

skylt
Kontakta oss
Byggavdelningen

Telefontider
Måndag-tisdag 13-15
Onsdag-torsdag 9.30-11.30

Senast uppdaterad:
2023-11-01
Publicerad:
2023-11-01