Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 apr 2024

Gällivare satsar på framtidens turism genom innovativ förstudie

Gällivare kommun tar initiativ till en banbrytande förstudie för att utforska möjligheterna att etablera ett internationellt konkurrenskraftigt upplevelsecenter.
Målet är att stärka Gällivares profil som hjärtat av norra Sveriges industriella utveckling och bidra ytterligare till Gällivares attraktivitet.

I ljuset av den industriella utvecklingen i Norrbotten, öppnar Gällivare upp för en ny typ av turism genom "Technical Visits" och delegationsresor. Dessa studiebesök, som arrangeras på kommersiell basis, riktar sig till en bred målgrupp från både privat och offentlig sektor samt övriga besökare som är intresserade av regionens gröna omställning.

– Detta projekt är inte bara en satsning på att öka antalet besökare, utan också på att bredda kunskapen om Gällivares centrala roll i den industriella och miljömässiga omvandlingen, förklarar Hanna Larsson Aspebo från Gällivare kommun, initiativtagare till projektet.

I Gällivare, som står mitt i en omfattande samhällsomvandling till följd av gruvnäringens expansion, ser kommunen en stor potential i att utveckla tekniska studiebesök. Dessa upplevelser är kopplade till stadsförändringarna och kunskapsturismen och bygger på Gällivares industriella spetskompetens.

– Målet är att skapa en plats där innovation och kunskap blir levande och tillgänglig för alla åldrar genom upplevelser, lärande och lek, tillägger Hanna.

Projektet, som drivs av Nordic Strategy Partners, finansieras med statliga medel avsedda för innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten. Projektet inbegriper ett nära samarbete med näringslivet och akademiska institutioner.

– Förstudien syftar till att göra en grundlig analys av regionens behov och potential och att utforma en genomförandeplan för det nya centret, säger Lisa Ek från Nordic Strategy Partners.

En central del av förstudien är att lyfta Gällivares besöksnäring. Guidade turer är designade för att visa upp regionens industriella verksamheter som gruvdrift och hållbara energiprojekt, vilket ger besökarna en djupare förståelse för de tekniska processerna och innovationerna i området.

Detta initiativ är en möjlighet för Gällivare att positionera sig som en ledande destination inom kunskapsturism och industriell innovation, vilket kommer att bidra till stadens långsiktiga tillväxt och attraktivitet. Slutresultatet av förstudien kommer att presenteras i en omfattande rapport som ska fungera både som vägledning och strategisk resurs för framtida projektfinansiering.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-19
Publicerad:
2024-04-18