Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 apr 2023

Fritidsgården Polar utvecklar gemenskap och meningsfull fritid

Fritidsgården Polar har hamnat i fokus i länspressen där det i en artikel tas upp att pokerspel i ung ålder kan vara inkörsporten till spelmissbruk senare i livet, även om det inte spelas om pengar. Kommunens ungdomsavdelning tar oron på allvar och vill poängtera att pokerspelet inte har varit en vanlig aktivitet och att de inte kommer ha fler pokerturneringar.

– Ungdomsavdelningen är en viktig del av vårt arbete för att främja en meningsfull fritid för ungdomar i kommunen. Vi strävar efter att erbjuda ett attraktivt utbud av aktiviteter som är både roliga och utvecklande för så många ungdomar som möjligt. Vi samarbetar med ungdomarna för att utveckla olika koncept, till exempel lägerverksamhet, schackturneringar, biljardturneringar, kreativ verkstad, skidåkning på Dundret, hockeyresor och lovaktiviteter. Syftet är att skapa sammanhållning bland ungdomarna och erbjuda dem en meningsfull fritid, säger Tim Zedig, förvaltningschef Ungdom-, fritid- och kulturförvaltningen.

Kommunens ungdomsavdelning strävar efter att erbjuda aktiviteter som främjar ungdomarnas välmående och som inte kan leda till negativa konsekvenser. Avdelningen tar till sig ungas behov och önskemål och genomför regelbundna undersökningar för att säkerställa att det är relevanta och utvecklande aktiviteter som erbjuds. När det gäller pokerturneringen vill Tim Zedig tillägga att den genomfördes under strikt kontrollerade former, med regler och samtal.

– Vi är tacksamma för att organisationer som Spelberoendegruppen lyfter fram denna fråga som är viktig för människors hälsa och välmående och kommer som sagt inte ha fler pokerturneringar.

– Vi fortsätter med vårt engagemang för att främja en meningsfull fritid för ungdomar i kommunen och vi välkomnar fortsatta inspel från organisationer som arbetar med att främja hälsa och välmående. Vi har vidtagit och vidtar löpande nödvändiga åtgärder om misstanke om spelmissbruk eller andra former missbruk i samtal med ungdomar, säger Tim Zedig avslutningsvis.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-08
Publicerad:
2023-04-21