Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 apr 2023

EU-stöd till Gällivare när industrins restvärme ska bli fjärrvärme

Gällivare Energi har beviljats projektstöd för att omvandla industrins spillvärme till fjärvärme. Foto: Michael Renström.

Gällivare Energi har beviljats projektstöd för att omvandla industrins spillvärme till fjärvärme.

Nyligen beslutades att Gällivare Energi får närmare 10 miljoner kronor i projektfinansiering för att ta fram ett mer hållbart energisystem som tar tillvara restvärme, så kallad spillvärme, från industrin. Ett energisystem som är tänkt att stå redo att tas i bruk när LKAB:s och Hybrits produktion av fossilfritt stål, järnsvamp, startar omkring 2026. Projektbidraget kommer från Region Norrbotten (Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF) och Tillväxtverket.

Stefan Ovrell, styrelseordförande i Gällivare Energi AB ser stora möjligheter:

– Tillsammans med olika aktörer kommer vi utreda och förbereda för ett 100 procent cirkulärt och klimatsmart fjärrvärmesystem i Gällivare. Projektet är resultatet av en bra dialog och samarbete med industrin, där vi har identifierat möjligheterna att omvandla industrins spillvärme till värme och varmvatten för fjärrvärmekunderna. Att vi nu fått projektmedel beviljat möjliggör för oss att ta nästa steg och identifiera hur det praktiskt ska kunna genomföras när spillvärmen finns på plats, säger Stefan Ovrell.

I Gällivare planeras stora industriella investeringar kopplat till industrins klimatomställning. LKAB:s satsning på fossilfritt stål genom Hybrit-teknologi är en dem. När anläggningarna tas i drift kommer det att medföra stora mängder restströmmar i form av spillvärme. Om Gällivare Energi kan ta tillvara spillvärmen blir fjärrvärmeproduktionen mindre beroende av biobränslen, tunga transporter och kemikalier.

Alexander Kult, chef för Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i Gällivare kommun, ser många positiva följdeffekter för tillväxten i Gällivare och Övre Norrland:

– Det här skapar möjligheter för industri och samhälle att verka i symbios och tillsammans skapa klimatneutrala och hållbara städer. Hela samhället har möjlighet att utvecklas och bli mer hållbart. Och förutom att värma byggnader kan detta gynna exempelvis livsmedelsproduktion – effekterna är många, säger Alexander Kult.

Många frågetecken behöver ännu rätas ut. Att ha ett fjärrvärmenät som är anpassat till spillvärme som en annan part tillhandahåller, alltså där Gällivare Energi inte själva kan bestämma när spillvärme produceras och levereras, är en sådan fråga där det behövs både dialog, infrastruktur och tekniska lösningar för att exempelvis kunna lagra spillvärmen. Det arktiska klimatet är en annan aspekt. Projektet samlar även in kunskap från andra pågående utvecklingsprojekt med restvärme.

– Finansiering av projektet innebär att vi kan intensifiera utredningar, simuleringar och tester för att förbereda de anpassningar som behöver göras för att kunna använda spillvärme i det befintliga fjärrvärmesystemet, säger Stefan Ovrell.

Gällivare Energi har genomfört ett antal förstudier det senaste året men är nu alltså redo att ta nästa steg och bidra till skapandet av ett hållbart Gällivare. Visionen är att stå modell för andra städer när det är dags för dem att ta tillvara olika former av restströmmar som kommer av den gröna omställningen.

– Att kunna cirkulera och återanvända energi är en viktig pusselbit när vi bygger framtidens klimatsmartare Norrbotten, säger Helena Ölund, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Norrbotten.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-24
Publicerad:
2023-04-14