Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 31 jan 2023

Snart blir minnesmärket över Agda Rössel verklighet

Ingrid Falk är konstnären som fått i uppdrag att göra minneskonstverket över Agda Rössel.

Ingrid Falk är konstnären som fått i uppdrag att göra minneskonstverket över Agda Rössel.

I det senaste numret av RE-new! (nr 2, 2022) berättar vi om minneskonstverket. Många har genom åren önskat hylla pionjären Agda Rössel med ett minnesmärke. Och nu förverkligas planerna. Konstnären Ingrid Falk har fått uppdraget att göra minneskonstverket.

Inte långt från platsen där Agda Rössel bodde som barn ska verket få stå, precis framför järnvägsstationen. Agda Rössel föddes 1910 i byn Kilvo och flyttade i sjuårsåldern till Gällivare. Familjen hade fått bostad i banvaktstugan då pappan var tågkonduktör. Att en kvinna med Rössels arbetarbakgrund senare i livet skulle bli världens första kvinnliga FN-ambassadör i New York var högst ovanligt. Det ifrågasattes när hon utnämndes 1958.I FN drev hon angelägna frågor – för avskaffandet av dödsstraff och mot könsstympning av kvinnor. Hon var även socialdemokratisk politiker som stred för kvinnors rättigheter och för de utsatta i samhället. Att Agda Rössel kunde nå så långt, i en tid då kvinnors främsta uppgift ansågs vara att ta hand om barn och familj, berodde förmodligen på hennes tidiga läsintresse. Det har Ingrid Falk tagit fasta på. Skulpturen kommer ha formen av en boktrave där kärnan är av betong och ytskiktet granit. Rössels porträtt i laserskuret stål och koppar syns från ena sidan och det kommer finnas infällt ljus. Besökare kommer även kunna sitta på ”böckerna” i den fem meter långa och två meter höga skulpturen.

– När Agda Rössel var elva år hade hon redan läst 450 böcker på Gällivare bibliotek. Hennes skollärare ska ha sagt: ”Det är förbrytelse om man inte låter den här flickan studera vidare”. Det och andra citat från unga och äldre Gällivarebor kommer finnas inristade i skulpturen, berättar Ingrid Falk. Vid två tillfällen har Ingrid Falk varit här i kommunen och träffat skolungdomar och hållit workshops för allmänheten. Där och då har hon samlat in medborgarnas tankar kring Agda Rössel, som kan bli textcitat. Det är viktigt med den lokala förankringen, menar hon. Materialvalen sten, stål och koppar har koppling till gruvbrytningen. Stålet ska vara spegelblankt, för att ge känslan av en person med strålglans.

– Hon var en rakryggad kvinna, känd för sin eleganta klädstil, sin intelligens och värme. Det ville jag få fram.

– Det är ett ärofyllt uppdrag att göra. Agda Rössel var tidig med sitt engagemang för kvinnors rätt, barnens rätt och andra människorättsfrågor. En fantastisk livsgärning. Med dagens ord kan jag bara säga, Wow! säger Ingrid Falk.

På sin meritlista har Falk, bland annat, Sara Lidman-konstverket ”Lev!” i en gångtunnel i Umeå.
I början av sommaren 2023 börjar minneskonstverket ta form.

Övrigt: För den som vill veta mer om Agda Rössel finns biografin: ”Hennes excellens Agda Rössel–från banvaktstugan till FN-skrapan” av journalisten Elin Jäderström.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-18
Publicerad:
2023-01-31