Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 jan 2023

Stängslet ska bort säger domstolen

Stängslet i östra Malmberget.

Mark- och miljödomstolen ger Gällivare kommun rätt.
I en dom avslår man LKAB:s överklagan kring instängslingen på Östra Malmberget som nu måste rivas.

Gällivare kommuns inställning har varit att stängslet strider mot detaljplanen och måste bort.
Samma inställning har också LKAB:s tillsynsmyndighet Länsstyrelsen.

Domstolen delar den bedömning som länsstyrelsen har gjort. Vad LKAB anfört om bl.a. kraven på proportionalitet och en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Efter att domen vunnit laga kraft har LKAB tre veckor på sig att riva stängslet.

- Det här var i och för sig väntat men det är ändå glädjande att domstolen gör samma bedömning vi, säger kommunalrådet Birgitta Larsson (s).

- I den bästa av världar skulle det här kunna innebära att LKAB och kommunen nu måste närma sig varandra för en lösning av problemen kring Östra Malmberget, säger Henrik Ölvebo (mp), kommunalråd i Gällivare.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-08
Publicerad:
2023-01-18