Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 07 dec 2022

Uppskattat seminarium om energi i Gällivare

seminarium

”Vi måste kroka arm” menade en deltagare på det energiseminarium som Gällivare kommun arrangerade nyligen.

Det behövs väldigt mycket el för att den gröna omställningen i norr ska lyckas. Samtidigt måste vi nå klimatmålen, stödja industrins omställning och nya industrisatsningar. Men hänsyn måste även tas till riksintressen som kultur- och naturvärden, rennäringen och Försvarsmakten.
För att samtala om framtidens energifrågor och lyssna in många olika perspektiv hade Gällivare i fredags bjudit in representanter för Vattenfall, LKAB och Gällivare Energi.
Många av deltagarna talade om hur viktigt det är att utbyggnad och kraftproduktion måste ske hand i hand.
Sandra Grauers, chef BU Onshore Wind, Vattenfall:
– Det var ett unikt och viktigt seminarium där vi fick chansen att prata om hela värdekedjan med LKAB och andra aktörer. Vi har haft möjlighet här att skapa förståelse för nödvändigheten av att bygga mer fossilfri elproduktionen för att klara av elektrifieringen.
Stefan Savonen, energi- ock klimatansvarig på LKAB:
– Det har varit ett bra arrangemang för att belysa möjligheterna vi har i Gällivare, med LKAB:s omställning. Vattenfall har visat på vilka möjligheter det finns med att skapa elkraft i vårt närområde. Det kändes bra att få förståelsen från de som var med här idag, att det här är viktigt och att industri och kommun måste ha en gemensam syn. Här måste vi kroka arm.
Kommunalrådet Birgitta Larsson avslutade dagen med orden:
– Det har verkligen varit informativt, vi har fått mycket fakta om vad vi står inför. Vi behöver ha fler seminarier som det här, för dialog i ett tidigt skede är viktigt. Det här gör vi för världen, Norrbotten och Gällivare. Det är även viktigt att de olika riksintressena tas tillvara på ett bra sätt. Jag ser framför mig norra Sverige som centrum för den gröna omställningen i världen – och i den måste vi alla vara ambassadörer.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-12-07