Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 dec 2022

Länsstyrelsen söker nya begravningsombud

ljus

Länsstyrelsen önskar skriftligt motiverade förslag på begravningsombud senast den 12 december 2022.

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen förordnar i regel ett begravningsombud per kommun. Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper
om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 12 december 2022 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen. Förordnandet sträcker sig under tiden januari 2023 – december 2026.

För mer information om hur ett förslag lämnas och ett begravningsombuds uppgifter med mera, se Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-12-01