Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 nov 2022

Några punkter att tänka på inför vintersäsongen

traktor

Vintern är i antågande. Från samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen vill vi därför påminna om några punkter att tänka på inför vintersäsongen. Vår ambition är att göra ett så bra arbete som möjligt och med din medverkan ökar möjligheterna.

Tänk på att det är vi tillsammans som möjliggör ett bra resultat på snöröjning i Gällivare.

  • Den snö som hör till din gårdsplan ska förvaras på din egen tomt eller transporteras bort till Kavahedens snöupplag. Detta gäller även vid beställd infartsöppning.
  • Brevlådor och avfallskärl ska vara tillgängliga och placerade på tomtgräns.
  • Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt för att undvika eventuella plogskador
  • Högsta tillåtna tid för parkering på gata är 24 timmar om inte annat anges. Långtidsparkering ska därför ske inom tomtgräns.

Hur går det till vid snöröjning

När snöröjning startar beror på olika startkriterier så som mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet. Vid långvariga och ymniga snöfall kan förseningar och störning uppstå.

Dagarna efter snöröjning följs av bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns.

Behöver du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt

Du kan felanmäla på tre olika sätt:

  • Via webben www.gallivare.se/felanmalan
  • Via vår app. Sök efter Felanmälan Gällivare kommun i din appstore eller playbutik
  • Ring oss på 0970-818 213

Vid snöfall, avvakta några timmar med din felanmälan så att de som snöröjer hinner avsluta sitt arbete.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-11-21