Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 nov 2022

Sandning av gång- och cykelväg – Norra & Södra Mosebacke

Skylt

Utifrån medborgarinitiativ har Gällivare kommun beslutat att under en prövotid sanda halva gång- och cykelvägen på en utvald sträcka i samhället.

Den aktuella sträckan är följande:

Från korsningen Tomtestigen/Mysingebacke på Norra Mosebacke fram till övergångsställe vid Mosebackevägen. Den brunmarkerade linjen på kartan markerar den utvalda sträckan som sandas.

Karta

Samhällsmedborgare som färdas längs sträckan kommer att uppmärksammas via nya skyltar som har satts upp.

Övriga gång- och cykelvägar i samhället kommer att sandas med full bredd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2022-11-16