Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 okt 2022

Har du en bra idé …för ett attraktivt centrum?

Har du en bra idé?

Gällivare befinner sig på en minst sagt spännande utvecklingsresa. Där vill Gällivare kommun även att centrumkärnan ska vara attraktiv och en plats att vilja mötas på, även om det byggs runt omkring. Tillsammans är vi säkra på att kommuninvånarna har många goda idéer som kan bidra till att locka fler till ett attraktivt centrum, trots att det pågår byggen tätt inpå knuten. Enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. tar cirka 2 minuter att besvara.

"Mitt centrum är också ditt centrum. Så låt oss utveckla det tillsammans"

Så här fungerar det:
Du som privatperson eller representant för en förening eller ett företag kan här skicka in ett konkret förslag på något som skulle göra centrumkärnan mer attraktiv för både besökare och oss kommuninvånare.

Förslagen stäms av mot kriterierna och en referensgrupp bedömer dem utifrån vad som redan kan vara på väg att genomföras. Förslagen presenteras för allmänheten som röstar fram ett vinnande förslag som sedan genomförs.

Kriterier:
Förutom att idéerna är geografiskt kopplade till stadskärnan finns ramar för idéskapandet. Förslagen kan leda till satsningar inom följande områden:

  • Evenemang/Arrangemang
  • Fysiska investeringar
  • Ett levande torg

Din idé ska ge svar på...
...vad kan göra Gällivares centrumkärna unikt vår, sommar, höst och vinter?
...vad kan locka fler till centrum - och vad får konsumenterna och besökarna att stanna längre?

Din idé ska...
...vara hållbar, det vill säga kunna upprepas vid fler tillfällen alt vara mobil och flyttbar i takt med att centrumkärnan växer fram.

Dessutom ska förslagen följa kriterierna nedan:

De ska attrahera en bred målgrupp och komma många till gagn.

Förslaget ska gälla en fysisk investering eller en förberedelse till fysisk investering (t.ex. förstudie eller projektering) som utvecklar befintliga eller skapar nya mötesplatser eller bidrar till att stärka kommunens identitet och framtidstro eller bidrar till en tryggare och trivsammare miljö eller gör centrum attraktivare för de som bor och verkar där.

De får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser. Förslaget ska ligga inom ramen för kommunens ansvarsområde och vara möjligt att utföra.

De ska ha inkommit inom angivna tidsperioden 29/9-16/10.
Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Gällivare kommun.
Aktiviteten eller investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till.

Fyll i enkäten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-10-03