Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 sep 2022

Brister inom bygglovshanteringen

hjälm, måttband

Brister har upptäckts inom bygglovshanteringen i Gällivare kommun. Det handlar bland annat om för stora avvikelser mot gällande detaljplaner och att avgifter inte debiterats. Ett externt konsultbolag har anlitats för att ta reda på vad som hänt.
- Vi ser mycket allvarligt på situationen. Vi kommer vidta samtliga åtgärder för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning, säger Henrik Lyngmark, chef för miljö- bygg och räddningsförvaltningen.

Exakt hur länge det hela pågått är sådant som utredningen väntas ge svar på men farhågan är att det pågått under många år.
De första indikationerna på ett allvarligt fel kom till förvaltningens kännedom under våren 2022 genom intern kontroll.
När det visade sig att det skulle kunna ligga något i påståendena om brister i ärendehantering kontaktades kommunledningskontoret som genast beslutade att tillsatta en utredning.
Under hösten har ett stort antal nuvarande och tidigare anställda erbjudits att intervjuas av konsulterna och en slutrapport väntas under hösten. Utredningen är alltså inte klar men det kan redan nu konstateras att det finns brister i ärendehanteringen som bland annat pekar på att lagkraven har frångåtts.

Vad som ligger bakom allt detta är också sådant som utredningen förhoppningsvis kan ge svar på.
- Vi vet att fel har begåtts men vad som ligger bakom vet vi ännu inte, det är det vi nu söker svar på. Men Gällivare kommun tar nu krafttag för att reda ut det här, säger Henrik Lyngmark.

Kan du ge exempel på vilken typ av missförhållanden det handlar om?
- En sak vi utreder är beviljandet av för stora byggrätter. Det har också förekommit att bygglov beviljats utan att sakägare hörts. Men det är som sagt bara exempel.

Varför har det inte upptäckts tidigare? Har ni inte rutiner för sådant här?
- Vi har rutiner för att löpande identifiera brister. Men vi kan nu se att rutinerna måste förändras och förbättras. Det är också en del att det arbete som pågår.

Vad får det här för konsekvenser?
- Det är för tidigt att säga. Vi inväntar svaret från utredningen. Men vi tar som sagt det här på största allvar och utesluter ingenting, säger Henrik Lyngmark.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2022-09-30