Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 sep 2022

Samråd, detaljplan för Bäckenområdet, kvarteret Snickaren, Målaren, Ritaren, Fjällgåsen, Fjällripan m.fl.

Syftet med att ta fram en ny detaljplan för området är att säkra fortsatt underjordsbrytning i LKABs gruva i Malmberget/Vitåfors. Allt eftersom bebyggelsen avvecklas iordningställs parkmiljöer, s.k. miljözoner mellan samhället och gruvverksamheten. Detaljplanen innebär att de gällande stadsplaner/detaljplaner ändras från bland annat bostadsändamål, park- och gatumark till industrimark för gruvverksamhet.

Detaljplanen är ute på samråd från 13 september till och med 5 oktober 2022. Handlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (intill receptionen i kommunhuset) och även på kommunens hemsida www.gallivare.se/detaljplan Öppnas i nytt fönster. under samrådstiden.

Ett samrådsmöte kommer att hållas måndagen den 26 september kl 18.00 i M-salen, Folkets hus Gällivare. Välkomna!

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Gällivare kommun, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 982 81 Gällivare eller sam@gallivare.se, senast den 5 oktober 2022. Märk yttrandet med diarienummer KSst/2021:855.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-23
Publicerad:
2022-09-14