Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 aug 2022

Jordnära, kraftfull och kontrastrik

Norrsken över Gälivare

Norrsken över Gällivare. Foto: Daniel Olausson

Vad är Gällivare? Nära, enkel, genuin och naturlig. Jordnära. Gällivare har framtidstro, satsar, ställer om och gör. Kraftfull. Här finns industri och natur, mångspråkskultur, skidåkning och stad, vinterlandskap och sommarodling, världsomvälvande och vardagslunkande. Kontrastrik. Så om Gällivare skulle beskrivas med tre egenskaper skulle de kunna vara just jordnära, kraftfull och kontrastrik.

Det här är resultatet av nära två tusen Gällivarebors svar på vad Gällivare är. Gällivare är vår plats. Och just nu riktas världens blickar mot Gällivare och det byggs som aldrig förr. Våra företag växer. Vi satsar. Så fint att fler ska få bli del av vår plats på jorden. Vi är nog många som blivit hemmablinda, men när vi tänker efter är vi rätt unika ändå.

Vår plats präglas av stark gemenskap. Vi enas över gränserna i våra byar, genom kulturer och språken. Här svetsar urkraften samman och naturtillgångarna bidrar till internationellt företagande och svensk framgång. Vår största tillgång är dock människorna. Människorna som står stadigt i platsens unika kulturarv med blicken fäst på en spännande framtid.

För att lyckas med den samhällsomställning vi står inför, och samtidigt mitt i, behöver vi växa och bli fler. Vi behöver fokusera på platsutveckling för att vi som redan bor här ska trivas och vilja bo kvar, och för att fler ska vilja bli en del av vår plats. Tillsammans behöver vi också bli bättre på att berätta om allt vi har, och gör. Med stolthet. Om att Gällivare tar på sig ledartröjan i den gröna omställningen, att vi bygger för ett samhälle med hållbarhet som ledstjärna och där mötet mellan människor är centralt. Om Gällivareområdets många olika gemenskaper, kulturer och språk, och våra livskraftiga byar. Om världsarvet, nationalparkerna, fjällen, skogen och våra vatten, årstiderna och skidåkningen på längden och utför folkets berg.

Det är bara tillsammans vi kan klara av vår största samhällsomställning hittills. Och tillsammans har vi under det senaste året tagit fram en platsvarumärkesstrategi för Gällivare som bygger på ett underlag av närmare 2000 Gällivarebors deltagande. Som kommun konkurrerar vi om invånare, investeringar, etableringar och besökare. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Gällivare, skapar vi förutsättningar för att lyckas i konkurrensen.

Vårt läge och våra förutsättningar har fostrat oss i en anda där vi alltid behövt anstränga oss lite mer. Det har vi stor nytta av nu när vi bygger för framtiden och välkomnar fler att bli en del av vår urkraft. Och vi som redan är en del av den här platsen har ett viktigt uppdrag: att öppna dörrarna till våra gemenskaper.

Vad är ett platsvarumärke?
Det är summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden. Det är kort förklarat bilden av en plats och hur den beskrivs. Alla platser har ett platsvarumärke, oavsett om det gjorts ett varumärkesarbete eller inte. Ett platsvarumärkesarbete handlar inte om att skapa en ny logotyp eller slogan, utan om att hitta det som särskiljer platsen – platsens själ och DNA. Att tydliggöra de egenskaper och värden som vi vill ska förknippas med platsen Gällivare. Platsvarumärkets del i vägen mot ett attraktivt samhälle är i marknadsföringen och det ger förutsättningar för att hålla en röd tråd för all marknadsföring av platsen, för att stärka varumärket.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-03
Publicerad:
2022-08-08