Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 jul 2022

Besöksnäring - en växande resurs

Marknad

Foto: Daniel Olausson

Gällivare är inte bara gruvindustri och järnsvamp. Det är också en av Sveriges vackraste kommuner med unika tillgångar i natur och möjlighet till aktiviteter. Det här tar Gällivare kommun på allvar och ska nu göra också turismen till en basnäring.
- Vi ska stärka besöksnäringen på lång sikt, säger destinationsutvecklaren Hanna Aspebo.

Besöksnäring handlar om så mycket mer än spenderade turistkronor och att få visa upp sin kommun. I Sveriges Kommuner och Regioners undersökningar (SKR) visar det sig att de landsbygdskommuner som har en betydande besöksnäring också ser positiva effekter på service, nyföretagande och dagligvaruhandel. Så med start i höstas tog kommunen tillbaks besöksnäringsfrågorna och turistcentret från privat regi och la destinationsutveckling under den nystartade avdelningen Tillväxt och attraktivitet.

Tanken är att alltså att det ska hända saker, stora saker. Frågan blir hur?
- Vi har träffat företagarna för att skaffa oss en bild av nuläget och vi har gjort en undersökning. Utifrån det har vi dels startat ett branschråd för att man ska kunna utbyta information och samverka, men också börjat ta fram en lokal strategi för besöksnäringen, säger Hanna Aspebo.

Dessutom fortsätter arbetet tillsammans med politiker, tjänstemän och företag från hela näringen för att ta fram en tydlig handlingsplan.
- Man kan säga att nu börjar arbetet på allvar, säger Hanna.

Och förutsättningarna verkar vara goda.
- Vi ser mycket ljust på Gällivares utveckling. Det finns stor potential med engagemang hos såväl företagare som politiker och tjänstemän.
- Det visar på framtidstro och framåtanda och ger Gällivare mycket goda förutsättningar att lyckas, säger Johan Olofsson på Svensk Destinationsutveckling AB, ett företag som på uppdrag av Gällivare kommun tar fram strategin.

Det pratas mycket om den gröna omställningen i Gällivare och givetvis gäller det också besöksnäringen.
- Det finns numera en nationell strategi för hållbar turism framtagen på uppdrag av regeringen. Den handlar givetvis om miljöhänsyn men också om bevarande av natur- och kulturmiljöer och strategin är förstås en viktig ledstjärna för oss, säger Hanna Aspebo.

Hur ser din framtidsvision för besöksnäringen i Gällivare ut?
- Att långt fler än idag får uppleva fantastiska Gällivare. Och i framtiden hoppas vi på en besöksnäring som är mer jämnt fördelad över året, vilket är mer hållbart för våra företagare både ekonomiskt och socialt.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-03
Publicerad:
2022-07-18