Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 12 jul 2022

Livsmedelsproduktion av spillvärme – en helt ny bransch för Gällivare

Nuolajärvi

I juni presenterades planerna för en ny grön industrietablering som går under namnet Regenergy Gällivare. Det blir Sveriges största projekt när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel.

Det är knappt en månad sen som planerna på en ny grön industrietablering i Gällivare presenterades. Satsningen, som går under namnet Regenergy Gällivare, går ut på att använda spillvärmen från LKAB:s järnsvampsproduktion till att producera livsmedel. Det är i särklass det största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel.
– Detta känns otroligt spännande, satsningen kommer bidra till att öka Norrbottens och hela Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel, vilket ligger helt rätt i tiden. Detta ökar också intresset och attraktiviteten för Gällivare när vi bl.a. öppnar upp för en helt ny bransch, säger Jeanette Wäppling (V), kommunalråd i Gällivare.

En helt ny bransch för Gällivare

Hybrits demonstrationsanläggning för LKAB:s produktion av koldioxidfria järnsvamp planeras att tas i drift 2026. Företaget WA3RM, som är ledande inom storskaliga gröna industriprojekt, har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi om nyttjandet av en del av spillvärmen från det unika industriprojektet för att driva livsmedelsproduktion. Nästa steg är en fördjupad förstudie och att skapa en konceptuell design.

Genom projektet "North Sweden Green Deal", som delfinansieras via bl.a. EU och Region Norrbotten, är nu Gällivare först ut med att visa hur industrins omställning gör det möjligt för samhällen i norra Sverige att ställa om genom cirkulära flöden av den spillvärmen som uppkommer. Och det handlar om en helt ny bransch för Gällivare.
– Vi pratar om en helt ny bransch för Gällivare, och potential för ett stort antal långsiktiga arbetstillfällen som möjliggör samhällsutveckling kopplat mot den gröna omställningen, säger Birgitta Larsson (S), kommunalråd i Gällivare.

Framtidens livsmedelsproduktion

I Frövi, i Lindesbergs kommun, bygger nu WA3RM det första regenergy-projektet tillsammans med BillerudKorsnäs-koncernen. Det projektet är i mindre skala och omfattar växthusodling av grönsaker, bland annat tomater, samt odling av jätteräkor. Vilken typ av livsmedel som Regenergy Gällivare kommer innefatta är inte klart i nuläget, utan det man bland annat tittar på under förstudien är vilka förutsättningar som finns för olika livsmedel.
– Det är svårt att sätta ord på det som sker nu, så stort är det. Vi får otroliga synergier mellan industri, näringsliv och samhälle. Vi tar cirkulära flöden till en ny nivå när avfallsströmmar från industrin skapar nytta för hela Sverige. Den här möjligheten innebär att vi kan reducera klimatavtrycket och få en hållbar matproduktion året runt. Vi får ett mer hållbart samhälle lokalt. Det här är framtidens livsmedelsproduktion, säger Henrik Ölvebo (MP), kommunalråd i Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-03
Publicerad:
2022-07-12