Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 jul 2022

Gällivare växlar upp

Dundret

Den nya avdelningen tillväxt och attraktivitet vid Gällivare kommun jobbar för att stärka, utveckla och knyta samman viktiga aktörer inom näringslivet, destinationen och landsbygden. Bland annat.
- Utvecklingen av Gällivare som en attraktiv destination är viktigare än någonsin just nu, säger Ann-Sofie Malmefjäll, avdelningschef.

Gällivare växer, utvecklas och förändras i och med den omställningen som sker i samhället. I en utmanande och ständigt föränderlig framtid är det extra viktigt att Gällivare kommun ger förutsättningarna och bidra till en hållbar och inkluderande tillväxt.

Hösten 2021 tillsatte därför kommunen en ny avdelning med ett tydligt fokus på tillväxt och attraktivitet och för att bättre samordna det näringslivs- och destinationsfrämjande arbetet.

På avdelningen jobbar funktioner så som näringslivs-, destinations- och landsbygdsutvecklare, inflyttningslots och eventsamordnare. Även Gällivare kommuns servicecentral och turistcenter ingår i avdelning som ansiktet utåt för att möta besökare och medborgare.

- Det känns nu otroligt roligt att ha alla dessa viktiga funktioner och personer på plats. För att lyckas med vårt uppdrag krävs många goda krafter som gemensamt jobbar mot samma mål, säger Malmefjäll.
Avdelningen är en samverkansfunktion som krokar arm med olika aktörer, invånare och företag över branschgränser och organisationstillhörigheter.

Vill du komma i kontakt med avdelningen?
E-post: tillvaxt@gallivare.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-03
Publicerad:
2022-07-11