Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 jun 2022

Information till brukare inom socialförvaltningen

Brukare

Sommarens behov av vikarier inom socialförvaltningen är i dagsläget inte uppfyllt.
Vårt fokus är att insatser och prioriteringar sker utifrån brukarens behov av mat, dryck, läkemedel och personlig hygien i första hand.
Därför ser verksamheterna över rutiner och prioriteringar för att så bra som möjligt säkerställa insatserna.

Vid de tillfällen då arbetsanhopning uppstår och personalens arbetstid inte räcker till görs prioriteringar i det dagliga arbetet.
VI planerar om så långt som möjligt i dialog med den som har insatser av socialtjänsten. Detta kan innebära att vissa beviljade insatser inte utförs enligt tidigare planering utan planeras om till annat
tillfälle.
Socialförvaltningens ambition är att säkra brukarens behov och snarast möjligast säkra bemanningen på bästa möjliga sätt.

Tack för förståelse och visad hänsyn.

Annette Viksten-Åhl
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Gällivare Kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-02
Publicerad:
2022-06-14