Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jun 2022

Nyheter för busstrafiken

Busslinjer

Ett nytt avtal för Gällivare lokaltrafik är undertecknat, den nya trafiken startar 22-07-01.

Detta kommer att innebära nya tidtabeller och nya linjesträckningar.

Stålvallen hållplats 17
Nyanläggning av på och avstigningshållplats på stålvallen då behovet av en på och avstigningshållplats finns i området. Befintliga hållplatser på Oljevägen avvecklas eftersom det inte kommer att trafikeras längre i det nya linjenätet. Hållplats 17 flyttas 200 meter västerut jämfört med förslaget för att få en säkrare passage för gående.

Mellanvägen hållplats 19
Nyanläggning av på och avstigningshållplats.

Hållplatserna på Vintergatan avvecklas eftersom det inte kommer att trafikeras längre i det nya linjenätet.

Mellanvägen hållplats 21
Nyanläggning av på och avstigningshållplats.

Hållplatserna på Sommarvägen avvecklas.

Vintergatan hållplats 24
I området finns det bara en påstigning hållplats, även möjlighet för avstigning iordningställs.

Tidtabeller kommer även finnas tillgängliga i länstrafikens app från 1 juli.

Busshållplatser
Busslinje 1
Busslinje 2
Busslinje 3
Busslinje 4


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2022-06-13