Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jun 2022

Information till brukare inom socialförvaltningen

Hjärta med händerna

Sommarens behov av vikarier inom socialförvaltningen är i dagsläget inte uppfyllt. Vårt fokus är att säkerställa att insatser och prioriteringar sker utifrån brukarens behov av mat, dryck, läkemedel och personlig hygien i första hand. Verksamheterna ser över rutiner och prioritering av arbetsuppgifter för att säkerställa insatser i möjligaste mån.

Vid de tillfällen då arbetsanhopning uppstår och personalens tillgängliga arbetstid inte räcker till görs prioriteringar i det dagliga arbetet. Omplanering sker så långt som möjligt i dialog med den som har insatser av socialtjänsten. Detta kan innebära att vissa beviljade insatser inte kommer utföras enligt tidigare planering utan måste planeras om till annat
tillfälle.

Socialförvaltningens ambition är att säkra brukarens behov och snarast möjligast säkra bemanningen på bästa möjliga sätt.

Tack för visad hänsyn!

Annette Viksten-Åhl
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Gällivare Kommun


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-02
Publicerad:
2022-06-13