Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 01 jun 2022

Idéskisserna i Visioner: i norr är klara

Visioner i Gällivare

Hur ser man till att samhällets nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Teamen i projektet Visioner: i norr har gjort klart idéskisserna för hur framtidens hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer kan se ut i Gällivare!

Idéskisserna som teamen nu presenterar svarar på Gällivares case i projektet Visioner: i norr: "Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?".

I slutet av mars besökte de två multidisciplinära teamen Gällivare för att samla in lokala inspel och få fördjupad kunskap om vår plats unika värden.
– Det har varit så otroligt roligt och lärorikt att arbeta så här i ett multidisciplinärt team. Vi har haft många olika kompetenser i vårt team och alla har haft en viktig roll, säger Carolina Wikström, arkitekt vid Asante Arkitektur & Design och teamledare för Barnens visioner i norr.

Visioner i Gällivare

"Barnens arktis-tektur"
Team Barnens visioner i norr presenterar "Barnens arktis-tektur" – En stad byggd på lekfullhet för framtidens verklighet. En idéskiss som bygger på hur framtidens hållbara livsmiljöer kan se ut utifrån barnens behov, drömmar och idéer. Förslaget innehåller ett antal typer av byggnader med olika funktion och estetik, mellan centrum och Dundret. Där de bilfria stråken mellan byggnaderna uppmuntrar till rörelse; till fots, med cykel, spark, rullstol eller på skidor.
– Kan vi, genom att ge oss in i barnens värld, hitta nya idéer och lösningar? Vi tror, att om vi planerar vi utifrån barnens perspektiv, planerar vi för ett bättre samhälle för alla, säger Carolina Wikström.

Visioner i Gällivare

"Of whose interests?"
Team Of Public Interest presenterar "Of whose interests? – From malm back to soil". Teamet har fokuserat på behov av ett identitetsskapande bortom industrin, samt på den känslomässiga kopplingen till gruvhålen i landskapet. Förslaget är en ny typ av stadsplanering, inspirerad av växtföljd, som på ett bättre sätt kan hantera den rörelse och konstanta förändring som gruvdrift, renskötsel och turism innebär.
– Det som framför allt stack ut och fastnade hos oss, var hur närvarande ordet malm är. I samtalen med invånarna, i ordsammansättningar och namn. Stadens gruvhistoria är en del av stadens identitet, säger Chiara Bugatti, konstnär och teammedlem i Of Public Interest.

Visioner i Gällivare

Perspektiv och värdefulla inspel
Teamens idéskisser är tänkt att användas som underlag vid planläggning av området Dundret och området mellan Dundret och Repisvaara. Och från kommunens håll välkomnar man de olika perspektiven som teamen presenterar i sina visionsdokument.
– Spännande att vi får ta del av olika perspektiv som väcker frågor; för vem planerar vi våra städer och hur kan vi göra det med barnens perspektiv i fokus? säger Sofie Rynbäck, planeringssamordnare vid Gällivare kommun.
– Ett värdefullt inspel till kommande planering är bland annat förslag på olika bebyggelsetypologier som tar hänsyn till platsens förutsättningar såsom vind, sol, vatten, snö och natur, säger Sofie.

Läs mer om teamens idéskisser för framtidens Gällivare, och ta del av de andra kommunernas case på hållbarstad.se.

Den 14 juni presenterar samtliga team i Visioner: i norr deras visionsdokument under ett evenemang arrangerat av ArkDes.


Om Visioner: i norr
Just nu pågår en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Något som ställer ökade krav på arbetskraft, och med det även attraktiva livsmiljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in. Hur ser man till att samhällets nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, är att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?

Bakom Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Samverkansparterna gick i november 2021 ut med en öppen utlysning om att medverka i idéskisser i samarbete med sex kommuner i norra Sverige. Idéskissarbetet har genomförts inom ramen för en utlysning som finansierats av Formas och Vinnova.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-02
Publicerad:
2022-06-01