Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 maj 2022

Länsstyrelsen tar ställning kring Östra Malmberget – hör de boende själva berätta

Malmsta

Nu sätter Länsstyrelsen ner foten kring situationen i Östra Malmberget.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för LKAB och i ett yttrande säger man nu att bolaget bör behandla alla lika och ställer sig bakom nyckel mot nyckelprincipen.
Det vill säga att de boende i Östra Malmberget ska få ett nytt hus i utbyte mot sina nuvarande hus.

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att bolaget i samband med avveckling av samhället bör behandla alla lika, oavsett om man bor i ett utvecklings- eller avvecklingsområde och verka för att det finns möjlighet att antingen välja nyckel mot nyckelprincipen eller en summa pengar, motsvarande marknadsvärdet plus 25 procent, som bolaget angett i informationsmaterial däribland till villaägare i Kiruna och Malmberget.

Länsstyrelsen ställer sig också bakom Gällivare kommuns och de boendes syn på att Östra Malmberget inte längre går att se som ett utvecklingsområde utan tvärtom är ett avvecklingsområde:

"Länsstyrelsen uppfattar att det som från början framställdes som ett utvecklingsområde i Malmberget blir mer och mer likt ett avvecklingsområde med de utmaningar som det innebär. Rekreationsområden försvinner eller minskar, lekparker/lekplatser försvinner, det finns sämre möjligheter till uppkoppling mot internet jämfört med andra invånare i Gällivare. Länsstyrelsen konstaterar att mycket av infrastrukturen är starkt påverkad i området, vilket gör att området i nuläget inte kan uppfattas som en väl fungerande och trivsam del av samhället."

Den kanske allvarligaste synpunkten i yttrandet handlar om barnrättsperspektivet:
"...alla beslut som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, en trygg och säker miljö och uppväxt. Saker som i nuläget inte uppfattas vara självklara i Malmberget med anledning av den gruvinducerade påverkan som föreligger, däribland skakningar, instängsling, rivning av fastigheter och påverkan på dricksvatten. Sekundära effekter såsom upplevd trygghet, meningsfull fritid i närområdet behöver även beaktas."
Att allt detta inte är några nyheter för de boende på Östra Malmberget framkom när Gällivare kommun bjöd in till medborgardialog i slutet på mars.
I filmen ser ni vittnesmål från de som lever i vad nu också Länsstyrelsen kallar ett avvecklingsområde:


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2022-05-30