Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 17 maj 2022

Arbete som röstmottagare 2022

valkuvert

Valnämnden i Gällivare kommun söker dig som kan bidra till ett bra genomförande av det allmänna valet som hålls den 11 september 2022 genom att ta ett uppdrag som röstmottagare.

Röstmottagare vid förtidsröstning
Under tiden 24 augusti till och med 11 september pågår förtidsröstning. Förtidsröstning anordnas av valnämnden på dagtid, kvällstid och på helger inför valet.

Som röstmottagare vid förtidsröstning svarar du för att:

 • Ta emot väljarnas förtidsröster
 • Föra en förteckning över vilka som har röstat
 • Hålla ordning i förtidsröstningslokalen och bland valsedlarna
 • I övrigt underlätta för väljarna att kunna förtidsrösta


Öppettider och arvode
Valnämnden håller öppet för förtidsröstning enligt nedan:

Dagtid:
Varje dag i Is- och evenemangsarenan och i sjukhusets aula den 1:a och den 2:a september

Kvällar:
Kvällsöppet för förtidsröstning hålls i Is- och evenemangsarenan under hela tiden för förtidsröstning samt onsdagkvällar i Koskullskulle, torsdagskvällar i Hakkas, Ullatti, Nilivaara, Skaulo, Nattavaara och Dokkas samt tisdagskvällar i Malmberget.

Helger:
Öppet för förtidsröstning hålls under samtliga helger i Is- och evenemangsarenan, lördagen den 3 september i sjukhusets aula, på kommunens äldreboenden söndag den 4:e september samt i Stockstugan i Repisvaara lördagen den 10 september. Under valsöndagen hålls det öppet för förtidsröstning i Is- och evenemangsarenan samt i Malmberget, Ullatti, Nilivaara och Nattavaara

Valnämnden anordnar en utbildning för förtidsröstning som du får gå innan uppdraget påbörjas.

Valnämnden ersätter dig som röstmottagare med ett arvode på 195 kronor per timme som du arbetar. I vissa fall kan du även få en ersättning om du använder egen bil i tjänsten som motsvarar den som kommunanställda erhåller om särskilt bilavtal saknas. Ersättning ges även för den tid som du deltar i, av valnämnden anordnad utbildning.

Röstmottagning i vallokal
Vallokalerna håller öppet för röstmottagning på valsöndagen den 11 september mellan 08:00 och 20:00. I vallokalerna i Skaulo och i Hakkas kan ett reducerat öppethållande komma att tillämpas.

Som röstmottagare svarar du för att:

 • gå igenom, inom distriktet
 • ta emot väljarnas röster
 • pricka av i röstlängd
 • hålla ordning i vallokalen och bland valsedlarna
 • underlätta för väljarna att avge sina röster samt att
 • svara för preliminär rösträkning efter det att vallokalen har stängt

Genom valnämndens försorg ordnas utbildning för dig som röstmottagare i vallokal.

Gällivare kommun har 10 valdistrikt. 6 av valdistrikten kommer att dela vallokal med annat distrikt.

De vallokaler som har öppet för röstmottagning under valsöndagen är:

 • Sjöparksskolans gymnastiksal
 • Friidrottshallens gymnastiksal
 • Vita huset, Tallbackaskolan
 • Aulan i Myranskolan, Koskullskulle
 • Stockstugan, vid Glada Kocken, Repisvaara
 • Folkets hus i Hakkas
 • Folkets hus i Skaulo/Puoltikasvaara


Arvoden för röstmottagare i vallokal.
Valnämnden ersätter dig som röstmottagare i vallokal med ett fast arvode.

I vallokalen kommer ett schema finnas över dina arbetstider under dagen. I samband med att rösträkningen påbörjas efter stängning klockan 20:00 kommer du dock att behöva arbeta.

För respektive valdistrikt kommer valnämnden att utse en ordförande och en vice ordförande samt övriga röstmottagare.

Ersättningen varierar beroende på uppdraget:

Ordförande för valdistriktet, 4450 kronor
Vice ordförande för valdistriktet, 3800 kronor
Ledamot i valdistrikt, 3150 kronor

Utöver detta ersätts du med 195 kronor per timme för deltagande i den av valnämnden anordnade utbildning för röstmottagare i vallokal. I vissa fall kan du även få en ersättning om du använder egen bil i tjänsten som motsvarar den som kommunanställda erhåller om särskilt bilavtal saknas.


Formuläret ska skickas till valnamnden@gallivare.se
Ni kan alternativt ringa till oss på telefon 070-2318171 så tar vi emot intresseanmälan.

* OBS OM DU INTE KAN SKICKA FORMULÄRET FRÅN WEBBLÄSAREN BLIR DET NÖDVÄNDIGT ATT SPARA NER FORMULÄRET TILL DATORN OCH SKICKA DÄRIFRÅN I STÄLLET!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2022-05-17