Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 maj 2022

Hybritsatsningen blir ännu större

Kommunalråd

Den stora Hybritsatsningen växer nu och blir ännu större.
LKAB investerar ytterligare 700 miljoner kronor till förberedelser för en kapacitetsökning.
- Ett stort grattis till oss alla i Gällivare. Detta säkrar upp arbetstillfällen och framtiden en lång tid framöver, säger kommunalrådet Birgitta Larsson (s) vid Gällivare kommun.

Satsningen innebär startskottet för Hybritsatsningen. Investeringsbeslutet betyder också att LKAB ökar takten på omställningen och kommer att betyda ytterligare anläggningar i Gällivare. Detta ska ske inom loppet av bara några år.
- Beslutet är viktigt för Gällivares utveckling. Nu måste vi växla upp bostadsbyggande, kompetensförsörjning och fortsätta att bygga en attraktiv kommun, säger kommunalrådet Henrik Ölvebo (mp).

- Hela värdekedjan måste ställas om och gå i takt. Hybritteknologin som vi tagit fram tillsammans med SSAB och Vattenfall ska industrialiseras med start i Gällivare, där det första verket ska stå klart 2026. Den kapacitetsökning som LKAB nu planerar för innebär motsvarande tre sådana anläggningar till i Malmberget/Gällivare inom loppet av bara några år efter att den första Hybritanläggningen tagits i drift, säger Jan Moström.
För att inte tappa tid i omställningen ska nu LKAB frigöra mark för demoanläggningen och tillhörande byggnader.
Gällivare kommun är redan djupt inne i arbetet med att förbereda kommunen för expansionen. Det nya beskedet innebär förstås än större utmaningar men utmaningen antas med entusiasm.
- Det känns glädjande att LKAB:s styrelse tryckt på startknappen, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling (v).
Kommunalrådskollegan Henrik Ölvebo(mp) håller med och lägger till:
- Det är ett avgörande beslut i LKAB:s ambitiösa plan att ställa om. Beslutet är viktigt för Gällivares utveckling men också för gruv- och stålindustrins omställning.

Just nu pågår arbetet med en omfattande miljötillståndsansökan för hela LKAB:s verksamhet i och kring gruvan i Malmberget i Gällivare, där den nya anläggningen ingår.

- Miljötillståndsansökan ska lämnas in i år och vi hoppas på en effektiv hantering med ett skyndsamt besked. Efter de senaste klimatrapporterna från FN måste det stå klart för alla hur brådskande klimatfrågan är. Vad vi ser är att den här omställningen även är affärsmässigt riktig och att den skapar jobb, tillväxt och avkastning på investeringar. Genom att visa vägen för den gröna omställningen, bygger vi även svensk industris konkurrenskraft internationellt, säger Jan Moström.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-27
Publicerad:
2022-05-02