Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 mar 2022

Skissdagar för Visioner:i norr

Joakim Lyth, Chiara Bugatti och Tobias Westerlund i team Of Public Interest.

Joakim Lyth, Chiara Bugatti och Tobias Westerlund i team Of Public Interest.

Hur ser framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer ut i Gällivare? Det är två team i Visioner: i norr på plats i Gällivare för att skissa på.

Of Public Interest och Barnens visioner i norr blev de två team som valdes ut för Gällivares case som heter ”Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?”.

Nu är de två teamen på plats i Gällivare för skissdagar. Under tre dagar besöker de olika platser, som till exempel Dundret och rundtur i tätorterna. I programschemat finns också tid för inspel av lokala aktörer som till exempel Unna Tjerusj sameby och Medskapandebyrån.

– Det finns flera perspektiv att ta hänsyn till med caset och för att förstå perspektiven behöver vi inhämta kunskap. Inte bara om det begränsade området som caset handlar om, utan också om det som finns runt omkring. Så de här skissdagarna på plats i Gällivare är viktiga när det kommer till att inhämta kunskap, säger Chiara Bugatti, konstnär och teammedlem i Of Public Interest.

Tvärsektionella team
Det som skiljer Visioner: i norr från andra liknande initiativ är framför allt bredden på kompetens inom teamen. Bland teammedlemmarna i samtliga elva team som deltar i projektet finns klimatexperter, designers, arkitekter, författare, studenter och konstnärer.

Barnens Visioner i Norr har barnens perspektiv som ingång i projektet. I teamet finns kompetenser inom bland annat design, bygg, konst och arkitektur.

– Det var Gällivares case som gällde för vårt team. Det är såklart intressant och vi ser att det finns en möjlighet att påverka. Sen har vi också en lokal förankring genom vår teammedlem Anna Turdell som är från Gällivare, och snart är Gällivarebo igen, säger Carolina Wikström, arkitekt och teamledare för Barnens visioner i norr.

team

Helt rätt i tid
Visioner: i norr är en utlysning som handlar om att få fram idéer på vad framtidens hållbara, inkluderande och vackra platser kan vara. Idéskisserna är ett sätt att samla kreativa tankar och idéer som kan vara ett inspel och fungera som inspiration i kommunens ordinarie processer.

– Visioner: i norr kom helt rätt i tid för Gällivare och vi ser verkligen fram emot att få ta del av teamens kreativa idéskisser, säger Sofie Rynbäck, planeringssamordnare vid Gällivare kommun.

Resultatet redovisas i maj och materialet är tänkt att användas som underlag vid planläggning av området Dundret och området mellan Dundret och Repisvaara. Men även att kunna använda idéerna som kommer in för utveckling av centrum och kunna knyta ihop staden med Dundret.

Bakom Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-17
Publicerad:
2022-03-30