Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 mar 2022

Nyanlända får digital information på hemspråk

Skärm

Pekskärmarna hittar du i kommunhusets reception, arbetsmarknadsenheten samt biblioteket.

På strategiskt valda platser i kommunens fastigheter har pekskärmar med information på olika språk har placerats ut.

Pekskärmarnas information, översatt till de sex vanligaste språken bland våra nyanlända, vänder sig i första hand till nyanlända men finns även på svenska. Skärmarna innehåller information om bland annat öppettider till kommunens drop-in reception där nyanlända kan få stöd och hjälp med eventuella frågor samt länkar till andra myndigheters information.
Pekskärmarna hittar du i:

  • kommunhusets reception
  • arbetsmarknadsenheten
  • biblioteket


Skärmarna är ett av resultaten i projekt Digidelcenter som är en av Gällivare kommuns framtida servicelösningar.
Skärmarna är strategiskt placerade då bland annat biblioteken, som idag erbjuder vissa digitala tjänster till kommunmedborgarna, också har en viktig roll i att öka kunskapen om digitala tjänster i takt med att fler myndigheter väljer att använda sig av digital information.
- Vi ser skärmarna som ett bra komplement till övrig information som ges ut till nyanlända, säger kommunens integrationsstrateg Mariann Gustafsson.

Om projektet Digidel
Det övergripande syftet med Digidel projektet var att kommunens invånare får möjlighet att öka sin digitala kompetens. Arbeta för att skapa aktiviteter som främjar inkludering i syfte att nå så många medborgare som möjligt. Aktiviteterna ska genomsyras och vara behovsanpassade för olika målgrupper, skapa egenmakt och minska utanförskap och skillnader i samhället.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-27
Publicerad:
2022-03-15