Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 mar 2022

Tillfällig tillåtelse av skotertrafik på väg

skoterförare

Gällivare kommun kommer även i år att tillåta skotertrafik på allmän väg inom utvalda områden för att öka tillgängligheten till skoterlederna.

Tillåtelsen gäller från 9 mars - 30 juni mellan klockan 08:00-20:00 samtliga veckodagar. Tillåtelsen berör vägar där Gällivare kommun är väghållare och tillåtelsen gäller alltid kortaste väg till skoterled.
Den tillfälliga tillåtelsen för skotertrafik avser enbart gator/vägar som finns specificerade i tillhörande kartunderlag.

Utöver de områden som omfattades av tillstånden 2021 har även Norra Mosebacke, Bäckenområdet samt övre och nedre Koskullskulle tillkommit 2022. Områden som har valts ut ligger i nära anslutning till skoterleder eller bedöms ha en lämplig färdväg till närmaste skoterled. Dessa finns markerade i terrängen.

Observera att

  • Skotertrafik skall inte framföras längs efter gång- och cykelväg.
  • Tillåtelsen gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och närmaste skoterled och omvänt.
  • Passagerare får tas med på fordonet.
  • Vid korsande av allmän gata/väg eller gång- och cykelväg har trafikant från skoterled väjningsplikt mot trafikanter på allmän gata/väg eller gång och cykelväg.
  • Snöskoter får inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.
  • Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växligheten skadas. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket är inte tillåtet.


Kartunderlag - Skoter från tomt
Information till skoterförare Öppnas i nytt fönster.
Digital folder för skoter på allmän väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att alltid visa stor hänsyn då skotern medför buller och avgaser samt kan skada mark och skrämma djur. Sveriges terrängkörningslag innebär en frihet som kommer med ansvar och den kan vi tillsammans förvalta på ett bra sätt!


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-26
Publicerad:
2022-03-08