Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 feb 2022

Hemarbete i Gällivare också efter pandemin

hemarbete

Gällivare kommun tar taktpinnen och beslutar att även när restriktionerna lyfts och pandemin är över ska hemarbete vara en möjlighet i Gällivare kommun.
- Det är ett led i att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling (v).

Under pandemin har hemarbete eller arbete på distans, varit en nödvändighet för att minska smittspridningen.
Saknaden efter det sociala sammanhanget på arbetsplatsen och arbetskamrater har varit stor.
Men det som till en början var ett nödvändigt ont har också ibland visat sig ha stora fördelar.
Många vittnar om att det gett en känsla av mer kontroll över sitt arbetsliv och sin tid, men också att det ibland inneburit att mer arbete blivit gjort.
Nu ställer sig Gällivare kommun i spetsen för utvecklingen av arbetslivet med att införa möjlighet till distansarbete också när restriktionerna är borta.
- En attraktiv arbetsgivare får lättare att rekrytera personal och det behövs när konkurrensen om arbetskraft är så stor som den är, säger Jeanette Wäppling (v), kommunalråd i Gällivare.
Teams- Zoom- och Skypemöten har blivit vardag under pandemin och diskussionerna bland arbetstagtagare och HR-avdelningar runt om i landet kring om vi ska gå tillbaka eller fortsätta med hemarbete har pågått och pågår.
- En faktor i beslutet är förstås att vi minskar vi antalet arbetsresor vilket är bra för miljön, säger Henrik Ölvebo (mp), kommunalråd.
- Grunden är att huvuddelen av arbetet ska ske på arbetsplatsen och det är verksamhetens behov som styr om distansarbete är möjligt, säger Birgitta Larsson (s) kommunstyrelsen ordförande.
Den som fattar beslut om hemarbete är möjligt är närmaste chef med personalansvar.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-27
Publicerad:
2022-02-02