Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 jan 2022

Omvänd jämställdhetsproblematik

Olivier Ndayishimyiye

Olivier Ndayishimyiye är en av få män som jobbar inom socialförvaltningen. Knappt en femtedel av förvaltningens anställda är män.

Jämställdhetsarbete handlar oftast om att bereda plats för fler kvinnor, i mansyrken, chefspositioner och i löneutvecklingen.
För socialförvaltningen i Gällivare innebär jämställdhetsarbete motsatsen då andelen kvinnor är i massiv övervikt.
- Ja, på det viset är vi en ojämlik arbetsplats. Det är svårt för oss att få tag i personal men vi vill ha in fler män och jobbar för en förändring, säger Annette Vikstén-Åhl, socialchef i Gällivare.

Inom socialförvaltningens verksamheter är 82,5 procent kvinnor och 17, 5 procent män.
En klar ojämvikt alltså som har flera förklaringar.
Dels är många av jobben inom traditionellt kvinnliga yrken som vård och omsorg dit män sällan söker sig.
- Det kan vara av slentrian eller på grund av gamla invanda mönster och där skulle jag vilja uppmana alla män att fråga sig vad de faktiskt vill lägga sitt arbetsliv på. Det kan vara oerhört givande att vara till hjälp för de svagaste och mest behövande, säger socialchefen.

En annan förklaring för just Gällivare till att det är så få män är att löneläget inom traditionellt manliga yrken i industri och privat sektor är högt.

Ett område där förvaltningen varit mycket framgångsrik på är när det gäller integration av nyanlända eller nysvenskar. Många ur den gruppen har idag fasta anställningar och många av dem är män.
Och det faktum att nästan alla chefer inom socialförvaltningen är kvinnor får väl sägas vara ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
Men männen lyser alltså med sin frånvaro och frågan blir då varför det är så viktigt att få in fler män.
- Dels så mår alla arbetsplatser bättre av att vara blandade, det tror jag de flesta skriver under på. Men sedan tror jag att det också för våra brukare vore bra med fler män.
Ta den vars enda kontakt med omvärlden är hemtjänstens besök eller de man träffar dagligen på ett vård- och omsorgsboende. Det blir en ganska skev upplevelse av vardagen att bara träffa kvinnor.

Du säger att ni jobbar hårt för att ändra på könsfördelningen. Hur då?
- Vi ser över de rent praktiska problemen som omklädningsrum, duschmöjligheter och så vidare. Där måste vi bli bättre.
Men det kan också vara det jag gör nu, att vända mig direkt till alla män och säga att hos oss kan du få ett jobb där du verkligen behövs och gör skillnad, säger Annette Vikstén-Åhl.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-26
Publicerad:
2022-01-25