Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 jan 2022

Skissteam kommer till Gällivare

Visioner: i norr

Genom satsningen Visioner: i norr har elva team bestående av några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer och designers valts ut för att skissa på framtidens livsmiljöer. Två av dessa team tar sig an Gällivares case och besöker Gällivare för skissdagar i slutet av mars.

Just nu pågår en av de största investeringarna någonsin på grön industri, teknik och infrastruktur. Något som ställer ökade krav på arbetskraft, och med det även attraktiva livsmiljöer som gör att boende stannar kvar och nya flyttar in.

Bakom Visioner: i norr står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Samverkansparterna gick i november 2021 ut med en öppen utlysning om att medverka i idéskisser i samarbete med sex kommuner i norra Sverige. Det kom in 55 ansökningar och utifrån dessa har elva team valts ut.

Två av de elva teamen tar sig an Gällivares case: ”Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?”. I slutet av mars besöker de två teamen, Of Public Interest och Barnens visioner i norr, Gällivare för skissdagar och till sommaren presenteras arbetet. Materialet är sedan tänkt att användas som underlag vid planläggning av området Dundret och området mellan Dundret och Repisvaara. Men även att kunna använda idéerna som kommer in för utveckling av centrum och kunna knyta ihop staden med Dundret.

Om teamen:
Of Public Interest består av Jonas Dahlberg, Joakim Lyth, Chiara Bugatti, Danae Valenza och Tobias Westerlund (samtliga från Of Public Interest).

”Of Public Interest är en tvärvetenskaplig plattform för verksamma inom konst, arkitektur och angränsande områden. Vår tyngdpunkt ligger på att vara en aktiv part i omformandet av våra gemensamma rum, kritiskt utvärdera vilka värderingar de bygger på, vem de är till för, på vilka sätt de delas, hur de är skapade och av vem.”

Barnens visioner i norr består av Carolina Wikström (Asante Arkitektur & Design), Max Goldstein (Landskapslaget/SLU), Jens Evaldsson (konstnär), Eva Alerby (Luleå tekniska universitet), Cecilia Lindén (GoClimate), Anny Hägglöf (Tecnicon byggkonsult), Gustav Rygren (student) och Anna Turdell (Brand Union).

”Om 8 år ska världen vara en mycket bättre och mer hållbar plats att leva på. Vi vill vara med och skapa den framtiden för våra barn – utifrån barnets perspektiv. Vi kommer att använda våra skilda bakgrunder i arkitektur, stadsplanering, konst, visuell kommunikation, ingenjörskonst, hållbarhet och pedagogisk forskning för att tolka och bygga vidare på barns idéer.”


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-26
Publicerad:
2022-01-20