Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 jan 2022

I Gällivare finns urkrafter

Maria Lindgren

"Tillsammans" är ledordet när ett platsvarumärke tas fram, säger Maria Lindgren kommunikationschef vid Gällivare kommun. Här på toppen av Dundret.

Vad är Gällivares själ? Och vad är Gällivare för dig? Det är viktig information när platsvarumärket Gällivare nu tas fram.
- Det är ett arbete vi har gjort tillsammans med Gällivarebon. Vi sammanställer nu alla svar vi har fått in från enkäter, workshops och analyser, säger Maria Lindgren kommunikationschef vid kommunen.

Ett platsvarumärke ägs av alla och det är Gällivarebons åsikter som har format platsvarumärket. Gällivare står inför förändring, expansion och nyetablering. För att lyckas behöver kommunen arbetskraft och inflyttning.

I slutändan handlar det om att prata samma språk om Gällivare för att stärka platsen för besöksnäringen, handeln, näringslivet. Men kanske det viktigast av allt, öka stoltheten hos alla som bor i kommunen. Varenda Gällivarebo ÄR platsvarumärket Gällivare. Alla goda ord som sägs från dig som Gällivarebo är av större betydelse än vad alla kampanjer och marknadsföring någonsin kan ge.

Gjorda analyser
Kommunikationsavdelningen vid Gällivare kommun har det senaste halvåret tillsammans med den upphandlade byrån Placebrander arbetat med enkäter, analyser och workshops för att få svar på vad Gällivarebon tycker, tänker och känner om Gällivare.

Allas röster och åsikter är otroligt viktiga i detta arbete. Enkäten har besvarats av över 1300 personer och den har också översatts till ett flertal språk. Fem workshops har genomförts och riktade insatser för att nå ungdomar har gjorts.

Placebrander håller just nu på att översätta Gällivarebons åsikter och tankar till ett varumärke för att identifiera vilken målgrupp som är viktig, vilka egenskaper platsen har och vilka löften vi kan ge.

En grafisk profil kommer också tas fram och vara klar efter årsskiftet. Alla ska sedan kunna använda sig av detta, tillsammans med företagslogotyper, föreningslogotyper och för att visa platsen där man hör hemma.

Förflyttning
Att sedan arbeta med ett platsvarumärke handlar också om att positionera sig, göra en förflyttning i hur platsen uppfattas.
- I Gällivares fall har det under workshops framkommit att vi ska gå från att vara en otydlig plats i norr känd för gruva, machokultur och kyla, till en mångkulturell och inspirerande plats som leder den gröna omställningen säger Maria.

Gällivare har mycket som andra platser inte har; den unika naturen, den stora byggboomen för det mänskliga mötet och samhörigheten. Här finns ett stort hjärta. I platsens själ finns en anda av både hjälpsamhet och tillhörighet.

Byarna spelar en stor roll för gemenskapen. Likaså mångspråkskulturen och jämställdheten. Gällivare är jordnära, kontrastrikt och kraftfullt. Här finns urkraften!

Platsvarumärket förväntas vara klart i februari. Gällivare kommun ska då ha livesändningar. Allt material kommer också att spridas och finnas för nedladdning på kommunens hemsida.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-26
Publicerad:
2022-01-19