Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 dec 2021

Jämställdhet och kreativitet i fokus i Gällivares förskolor

Förskola

Jämställdhet och kreativitet i fokus i Gällivares förskolor efter Norrbottens Kommuners projekt "På väg mot jämställda och attraktiva kommuner".
– Det handlar om ett systematiskt kvalitetsarbete. Om förhållningssätt och ett aktivt arbete för att bryta normer, säger Eva Hedlund, rektor i förskolan i Gällivare kommun.

Forskningen är samstämmig: Den svenska skolan är ojämställd, från förskola till gymnasieskola. Det innebär att flickor och pojkar inte ges lika villkor och möjligheter och att barn och elever i sin utveckling begränsas av stereotypa föreställningar om kön.
– Enkelt beskrivet handlar det om att vi, ofta omedvetet, behandlar flickor och pojkar olika, vad gäller förväntningar och förhållningssätt. Vilket påverkar barnen under hela sin utbildning, säger Eva Hedlund.

För pedagogernas del har projektet till största del inneburit fortbildning, vilket har uppskattats av pedagogerna själva. Och något som blev tydligt under fortbildningen är hur viktiga ord är.
– Det handlar ofta om sånt vi säger och gör i bara farten, och det kan handla om något så enkelt som att använda andra ord än gamla invanda. Vilka ord vi använder har betydelse, säger Karin Pääjärvi, pedagog på förskolan Aurora.
– Fortbildningen har varit en positiv utmaning för oss. Vi har fått ökad kunskap och reflekterar på ett annat sätt än tidigare, säger Madeleine Henriksson, pedagog på Aurora förskola.

På förskolan Aurora har till exempel de gemensamma utrymmena fått könsneutrala namn och stort fokus har lagts på kreativa lekmiljöer. Där jobbar också pedagogerna aktivt med uppmuntran och deltagande.
– Barnen ska våga vara kreativa och våga prova olika saker, och där spelar lekmiljöerna en stor roll, säger Karin Pääjärvi.

Alla förskolor i Gällivare kommun har deltagit i projektet och det är ett arbete som fortsätter.
– Det finns ett tydligt uppdrag i läroplanen: att motverka könstereotypa normer. Projektet var starten men det här ska vara ett självklart arbetssätt, säger Eva Hedlund.

Projektet har omfattat hela styrkedjan från politiker i nämnder, förvaltningar, rektorer i förskolan tillsammans med personal och barn. Och syftet är att utveckla ledarskap och kvalitetsarbete för att uppnå jämställd förskola i Gällivare kommun. Alla barn ska få lika möjligheter, vilket i förlängningen leder till större möjligheter.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2021-12-21