Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 07 dec 2021

Tillsammans skapar vi en säker skolväg

För barnens säkerhet är det är viktigt att alla fordonsförare som kör inom skolområden respekterar trafikskyltar, trafikregler samt anpassar körvägen.

När många föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil blir trafiksituationen runt skolan kaotisk och otrygg. Detta behöver vi hjälpas åt med att ändra på.

För barnens säkerhet är det viktigt att alla som använder bil i området respekterar de trafikskyltar som finns samt de generella trafikregler som gäller. Anpassa körvägen så att fordonet hamnar i rätt riktning så att du som förare inte behöver vända bilen på ett trafikfarligt sätt.

Vi ser barnens säkerhet som den viktigaste anledningen att följa reglerna. Att parkera, blockera eller "gena" på trottoarer och gång- och cykelvägar är inte bara ett brott mot trafikregler utan skapar också farliga situationer för barnen. Alla brott mot trafikregler kan dessutom bötfällas.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2021-12-07