Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 07 dec 2021

På väg mot jämställda och attraktiva kommuner

Birgitta Larsson

Gällivare kommuns mål är att vara jämställdhetsintegrerad där kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att säkerställa detta togs en handlingsplan fram under 2015 och 2019 inleddes ett utvecklingsarbete med stöd av Norrbottens Kommuner. Syftet är att stärka den politiska ledningens och kommunledningens förmåga att styra och leda jämställt.

Utvecklingsarbetet för jämställdhet har skett på tre nivåer; dels den politiska ledningen och kommunledning men också inom Barn- och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet.

- Att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en grundläggande förutsättning för ett fungerande tryggt samhälle. Därför är jag stolt och glad över att detta arbete sker i Gällivare kommun, här och nu. Det är oerhört viktigt att vi aktivt arbetar för ökad jämlikhet. Alla ska kunna forma sina egna liv och nå sina drömmar, oavsett kön, säger Birgitta Larsson, kommunalråd.

Utbildningsinsatser har genomförts för den politiska ledningen och kommunledningen med fokus på Kommunplanen som också reviderats utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett fördjupat analysarbete pågår i av förvaltningscheferna utvalda verksamheter.

Utöver detta övergripande ledningsperspektiv pågår en pilotverksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningens politiska och tjänstepersonsledning med inriktning förskoleverksamheten. Detta för att stärka specifikt den förvaltningens jämställdhetspolitiska arbete. Pilotverksamheten har som fokus ett brett normkritiskt förhållningssätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2021-12-07