Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 nov 2021

Kreativa team som vill skissa på framtida Gällivare sökes

Alexander Kult och Sofie Rynbäck

Det är inte bara gruv-och stålindustrin som måste ställa om till det gröna, det är även samhället, säger Alexander Kult, särskild samordnare och Sofie Rynbäck plansamordnare för Gällivare kommun.

Fem myndigheter och sex kommuner bjuder nu in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Gällivare, Kiruna, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Utlysningen är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

"Imagining: the north" eller "Visioner: i norr" är ett första steg i en satsning på att engagera många i omställningen av vårt samhälle. Skissarbetet handlar om att på ett visionärt, konkret och lokalt förankrat sätt visa vägen till nydanande livsmiljöer som värnar om människa och miljö. Det är bland annat satsningar på grön industri i flera av kommunerna som gör att de är intressanta och potentiella internationella förebilder när det gäller klimatomställningen och skapandet av attraktiva livsmiljöer.

- Det här är en spännande och unik möjlighet för oss att, tillsammans med andra kommuner, myndigheter och kreativa team, måla bilden av framtidens hållbara livsmiljöer, säger Sofie Rynbäck plansamordnare för Gällivare kommun.

Möjlighet för tvärsektoriella team
Fram till den 1 december kan tvärsektoriella team med konstnärlig höjd anmäla intresse för att få delta. Anmälan sker via ArkDes webbplats, länk finns nedan. Idéskissandet genomförs i februari inom ramen för en utlysning som finansieras av Vinnova och Formas genom bidrag till finansiering om totalt 300 000 kr per team.
Resultatet, som redovisas i mars 2022, kommer att användas i kommunernas strategiska planering och spridas till andra aktörer inom det stora internationella EU-nätverket kring New European Bauhaus. Bakom utlysningen står de sex kommunerna i samarbete med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Mer information:
Anmälan och mer information hittar du på ArkDes webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Inbjudan Öppen utlysning Visioner: i norr Pdf, 286.4 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-11-09