Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 nov 2021

Rättvist med rätt avgift inom förskola och fritidshem

Förskola

För att avgiften inom förskola/fritidshem ska bli rätt i ert hushåll så har du som vårdnadshavare ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande.

Under senhösten 2021 har barn- och utbildningsförvaltningen kontrollerat de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritidshem år 2019 lämnade det året. Kontrollen genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt. Alla ska betala rätt avgift.

Jämförelse Skatteverket - förskola/fritidshem
Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2019 enligt skatteverkets register och dela denna med 12 får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift ni lämnat och som är registrerad inom förskola/fritidshem i Gällivare Kommun.

Vårdnadshavare har ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (=personer med gemensamt hushåll) för att avgiften inom förskola/fritidshem blir rätt i ert hushåll.

Har ni betalt för mycket eller för lite avgift inom förskola/fritidshem 2019?
Visar det sig att den lämnade inkomstuppgiften för 2019 varit högre/lägre än den faktiska inkomsten, innebär det att vi i efterhand fakturerar/betalar tillbaka avgift. Har ni betalat för lite under 2019 kommer ni att få en faktura. Har ni betalat för mycket kommer vi att återbetala överskottet.

Vill ni veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer, kan du kontakta oss på avgiftskontroll@gallivare.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-11-04