Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 nov 2021

Några punkter att tänka på inför vintersäsongen

Vinterland

I vårt vackra, vita vinterland möjliggör vi tillsammans ett bra resultat på snöröjningen.

Vintern är i antågande. Från samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen vill vi därför påminna om några punkter att tänka på inför vintersäsongen. Vår ambition är att göra ett så bra arbete som möjligt och med din medverkan ökar möjligheterna.

Tänk på att det är vi tillsammans som möjliggör ett bra resultat på snöröjning i Gällivare.

Du som fastighetsägare har ett viktigt ansvar
Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt eller transporteras bort till Kavahedens snöupplag. Inte i vägområdet eller på plogvallar. Detta gäller även vid beställd infartsöppning. Tänk på att om du som fastighetsägare skottar ut snö på gatan orsakar du problem för grannar, fotgängare (ofta skolbarn) och andra trafikanter.

Otillåten snödumpning orsakar stora problem och försämrad trafiksäkerhet samt medför ökade kostnader för entreprenörer och kommunen. Detta är inte tillåtet.

Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade på tomtgräns. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dessa är tillgängliga.

Märk upp staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se då snödjupet ökar.

Du som fordonsägare bör tänka på
Respektera datumparkering samt de regler som finns för parkering av fordon. För att snöröjningen skall ha en möjlighet att fungera inom villaområdena krävs det att det inte står bilar, släpvagnar, båtar, husvagnar mm på vägarna. Parkera därför inom tomtgräns.

Hur går det till vid snöröjning
Snöröjning startar inte automatiskt när det börjar snöa, utan beror på olika startkriterier. Hänsyn tas till mängden nederbörd, prognoser, vind, temperatur och tidpunkt på dygnet. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs mer resurser och störning kan uppstå.

Dagarna efter snöröjning följer flera dagar av städning av gaturummet med bortforsling av snö, siktröjning i korsningar och halkbekämpning då behov finns.

Behöver du göra en felanmälan eller lämna en synpunkt
gör du detta via vår felanmälan, detta för att vi ska kunna hantera din felanmälan så smidigt och effektivt som möjligt.

Vid snöfall, avvakta några timmar med din felanmälan så att de som snöröjer hinner avsluta sitt arbete. Vid snöfall är alla resurser ute.

Du kan felanmäla på tre olika sätt:
Via webben www.gallivare.se/felanmalan
Via vår app Felanmälan Gällivare (för att enkelt kunna anmäla på plats – finns för nedladdning i appstore)
Ring oss på 0970-818 213


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-03-31
Publicerad:
2021-11-03